DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Input fra forskningen

Anna-Vera Meidell Sigsgaard, Metropol

Om sammenhængen mellem sprog, læring og viden:

 • Hvordan gør man sig legitim i en pædagogisk og samfundsmæssig sammenhæng? Og hvilke sproglige ressourcer kræver det?
 • Ved hjælp af lingvistiske og sociologiske analyseredskaber fokuseres der på grænsefladerne mellem viden, læring og sprog, og hvilken betydning det har for undervisningen og forberedelsen når man arbejder med dansk som andetsprog.

Anne Holmen, Københavns Universitet

 • Sprogs betydning for uddannelse og læring.
 • Udviklingsarbejde blandt sproglærere/aktionsforskning.
 • Sprog, fag og læring i de videregående uddannelser. Om udvikling af en sprogstrategi for de studerende på tværs af hovedområder på Københavns Universitet
 • Dansk som andetsprog på universitetet. Forskellige studentergruppers erfaringer med dansksproget undervisning.

Bente Meyer, Aalborg Universitet

 • IT og dansk som andetsprog.

Christina Fogtmann, Københavns Universitet

Følelser og forståelser i test-samtaler:

 • En undersøgelse af politiets samtaler med ansøgere af dansk statsborgerskab.

Jakob Steensig, Aarhus Universitet

 • Hvordan kan samtaleforskning bidrage til andetsprogsundervisning?

Karen Lund, DPU, Aarhus Universitet

Komplekse dynamiske lærings- og sprogteorier:

 • Et nyt teoretisk perspektiv på udvikling af dansk som andetsprog med afsæt i et socio-kognitivt læringssyn.

Louise Tranekjær, Roskilde Universitet

 • Kultur på tværs:
  En tematisering af den rolle kultur spiller i sproglig interaktion mellem modersmålstalende arbejdsgivere og ledige med dansk som andetsprog.
 • At assistere, rette og korrigere en andetsprogstalende:
  En undersøgelse af jobkonsulentens rolle og indvirken på praktiksamtalens forforståelse og inddragelse af medarbejdere med dansk som andetsprog på flersproglige og flerkulturelle arbejdspladser. Et samtaleanalytisk studie af teammøder på De Forenede Dampvaskerier

Mette Vedsgaard Christensen, Professionshøjskolen VIA

 • Nye sproglige praksisser:
  Hvordan taler unge nydanskere? Hvordan hænger talesprog og identitet sammen for disse unge? Og hvad kan andetsprogsundervisningen lære af unge nydanskeres sproglige praksisser.

Michael Svendsen Pedersen, Roskilde Universitet

 • Sproglæring
 • Pædagogisk tilrettelæggelse
 • Sprog og arbejde

Tim Jensen, Syddansk Universitet

Religion i Danmark: En hjertesag, et offentligt anliggende, – og en hård nød at knække:

 • Om religion i DK i tal og love, i politiske og offentlige diskussioner og i forhold til demokrati og menneskerettigheder.
 • Hvad skal der til for at en religion er stueren, og hvem bestemmer det? Hvor hører religion hjemme, og hvad må den fylde hvis den skal have adgang til og opholdstilladelse i DK?