DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kurser for undervisere på:
Forberedende voksenundervisning (FVU)

Forberedende voksenundervisning (FVU)

DPU, Aarhus Universitet tilbyder kurser, pædagogiske dage, workshops og anden efteruddannelse for undervisere på forberedende voksenundervisning (FVU).

Vi har samlet en lang række forslag til emner og undervisere, men det konkrete kursus tilrettelægger vi i samarbejde med jer:

- Indholdet kan rettes til, så det svarer til jeres behov og ønsker

- Vi tager udgangspunkt i de sprogbehov, jeres kursister har

- Vi afholder kurset lokalt, der hvor I er, og på et tidspunkt, der passer jer

- I kan godt være flere institutioner, der bestiller et kursus sammen

I er altid meget velkomne til at kontakte os med spørgsmål mv.

Udvikling af materialer til FVU for tosprogede trin 1 og 2

Målet med kurset er at deltagerne får inspiration til at udvikle, afprøve og evaluere emnebaserede materialer til FVU trin 1 og 2.

Der vil bl.a. være fokus på følgende:

-          moderne literacy-teorier

-          emnebaserede materialer og tekster som giver mulighed for at arbejde med alle læringsaspekter inden for trin1 og 2

-          opbygning af kompetencer inden for skriftlig produktion

-          opbygning af ordforråd

-          undervisningsdifferentiering ift. trin og ift. den enkelte kursists behov

Kursusundervisere: Lisbeth Egerod Hubbard, Christina Helleshøjog  Hanna Niemann

Udvikling af materialer til FVU for tosprogede trin 3 og 4

Målet med kurset er at deltagerne får inspiration til at udvikle, afprøve og evaluere emnebaserede materialer til FVU trin 3 og 4.

Der vil bl.a. være fokus på følgende:

-          moderne literacy-teorier

-          emnebaserede materialer og tekster tekst som giver mulighed for at arbejde med alle læringsaspekter inden for trin 3 og 4

-          opbygning af kompetencer inden for skriftlig produktion

-          udvikling fra det mundtlige sprog til et fagligt skriftsprog

-          undervisningsdifferentiering ift. trin og ift. den enkelte kursists behov

Kursusundervisere: Lisbeth Egerod Hubbard, Christina Helleshøj, Hanna Niemann

Udvikling af materialer til FVU start

Målet med kurset er at deltagerne får inspiration til at udvikle, afprøve og evaluere emnebaserede materialer til FVU start.

Der vil bl.a. være fokus på følgende:

-          udvikling af mundtlige kommunikative færdigheder som forberedelse til deltagelse i FVU-undervisningen

-          materialeudvikling som forbereder mundtligt til tekstlæsning og skrivning

-          opbygning af ordforråd

-          moderne literacy-teorier

-          undervisningsdifferentiering ift. den enkelte kursists behov

Kursusundervisere: Lisbeth Egerod Hubbard, Christina Helleshøj, Hanna Niemann

Opbygning og udvidelse af tosprogede kursisters ordforråd, FVU trin 0-4.

Ordforrådet er centralt for kursisternes kommunikation, og såvel ordforrådets kvantitet som kvalitet har afgørende betydning for kursistens udvikling af de tilstrækkelige og nødvendige kommunikative kompetencer.

Målet med kurset er at deltagerne bliver i stand til at identificere og undervise i forskellige typer ordforråd for herigennem at kunne stilladsere kursisternes literacy.

Der vil bl.a. være fokus på følgende:

-          Literacy – herunder motivation og kursistens ønsker om at beherske sproget

-          Ordkendskab i bredden og i dybden

-          Genrekendskab, sproghandlinger og sprognormer

-          Hverdagssprog, gråzonesprog og fagsprog

-          Undervisningsaktiviteter som understøtter kursistens udvidelse af ordforråd

-          Undervisningsaktiviteter som understøtter kursisten i at udvide sit læringsrum og skabe sammenhæng mellem læringsrum og arbejdsrum

Kursusundervisere: Sophia Frovin Stampe Dahl

Opbygning og udvidelse af tosprogede kursisters skriftsproglige kompetencer, FVU trin 1-4

Målet med kurset er at deltagerne bliver i stand til at stilladsere kursisternes udvikling af skriftsproglige kompetencer.

Der vil bl.a. være fokus på følgende:

-         Literacy

-         Undervisningsaktiviteter i genrekendskab, sproghandlinger og sprognormer

-         Undervisningsaktiviteter i sprogsystemet: morfologi, syntaks og ortografi

Kursusundervisere: Sophia Frovin Stampe Dahl

Genrepædagogik på danskuddannelserne og FVU

Kurset introducerer de mest grundlæggende elementer i en genrepædagogisk undervisning med fokus på betydning, eksplicit undervisning og stilladsering. Kurset er tilpasset en dansk sprogcenterkontekst og omfatter både teori og praksis.

Formålet med kurset er:

  • at opbygge sproglig opmærksomhed og viden om de genrer der arbejdes med på de forskellige danskuddannelser, moduler og FVU-trin.
  • at opnå kendskab til genrepædagogikkens metodiske udformning og systematik, så den efterfølgende kan anvendes i egen praksis.

Kurset indledes med en gennemgang af genrepædagogikkens teoretiske fundament, hvis omfang kan vægtes efter behov. Praksisdelen foregår i en vekslen mellem gruppearbejde og plenumdiskussioner og omfatter både analyser af kursisttekster og konkrete genrepædagogiske øvelser til brug i undervisningen.

Kursusundervisere: Anne Urskov Jørgensen og Jane Kristine Nielsen