DPU

Aarhus Universitets segl

Afdeling for uddannelsesvidenskab

Uddannelser

Bachelor- og kandidatuddannelsen i Uddannelsesvidenskab har til formål at give de studerende et bredt kendskab til teori og metodeanvendelse inden for uddannelsesvidenskab og færdigheder i at identificere, formulere og analysere uddannelses- og læringsmæssige problemstillinger i en samfundsmæssig kontekst.

Uddannelserne skal endvidere kvalificere til erhvervsmæssig beskæftigelse indenfor et bredt erhvervsfelt, hvor man beskæftiger sig med uddannelse, læring, forvaltning, humane ressourcer og kompetenceudvikling samt danne baggrund for anden fortsat uddannelse. Uddannelserne beskæftiger sig altså med læring, udvikling, styrings- og socialiseringsprocesser på individ, institution/organisation og samfundsniveau, samt de komplekse forhold herimellem.

Uddannelserne befinder sig i spændingsfeltet mellem samfundsvidenskabelige og humanistiske teorier og metoder med afsæt i aktuel uddannelsesforskning og perspektiver på uddannelsesforskning som: sociologi, psykologi, antropologi, pædagogik, didaktik, uddannelseshistorie, læringsteori, samtidsdiagnostisk, policy og filosofi. Uddannelsesvidenskab anlægger hermed et tværdisciplinært perspektiv på transformationer, politik, styring, konflikter, konsekvenser og muligheder for uddannelse som fænomen. Uddannelserne vægter indføring i videnskabsteoretiske og metodiske problemstillinger og færdigheder som baggrund for systematiske, metodiske og kritiske undersøgelser og analyser i det uddannelsesvidenskabelige felt.

Uddannelsens pædagogiske vision er kontinuerligt at gøre uddannelsen (sig selv) til genstand for studerendes videnskabelige iagttagelser mhp. at udvikle de studerendes akademiske kompetencer og sikre sammenhæng og udvikling mellem teori og praksis.

Bacheloruddannelse

Kandidatuddannelse

Videnskabelige medarbejdere

Navn Jobtitel E-mail Telefon Bygning
Rokoguniwai, Maria Birch Ph.d.-studerende maro@edu.au.dk
Schrøder, Ida Postdoc idsc@edu.au.dk +4593522525 B, 214
Staunæs, Dorthe Professor dost@edu.au.dk
Thomsen, Rie Professor MSO riet@edu.au.dk +4529426686 B, 222
Wahlgren, Bjarne Professor wahlgren@edu.au.dk +4526306679 B, 203
Wichmann-Hansen, Gitte Seniorforsker gwh@edu.au.dk +4542429707 1483, 627
Zangrandi, Ester Ph.d.-studerende esza@edu.au.dk +4593508347

Seneste publikationer

Sortér efter: Dato | Forfatter | Titel

KONTAKT


Afdelingsleder

Afdelingsadministrator - uddannelse

Forperson for Uddannelsesnævn

Afdelingsadministrator - generelt