DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl
Uddannelse Arts

Nye navne til to DPU-masteruddannelser: Trivsels- og ressourcepsykologi og Professionel vejledning

For at give et endnu mere dækkende billede af det reelle indhold på DPU’s masteruddannelser i Positiv psykologi og Vejledning ændres både uddannelsernes navne og de titler, de studerende opnår: Positiv psykologi bliver til Trivsels- og ressourcepsykologi og Vejledning bliver til Professionel vejledning.

Masteruddannelsen i trivsels- og ressourcepsykologi

Som en del af Aarhus Universitets løbende arbejde med uddannelseskvalitet er DPU’s masteruddannelse i positiv psykologi blevet evalueret. I den forbindelse blev det diskuteret, om titlen var tilstrækkeligt dækkende. I Danmark forbindes positiv psykologi med en bestemt teori og ses ofte synonymt med positiv tænkning. Masteruddannelsen handler dog om menneskers trivsel og ressourcer i bredeste forstand, og selvom positiv psykologi som teori fortsat indgår på masteruddannelsen, er der brug for at signalere, at uddannelsen også trækker på en række andre psykologiske teorier.

”Der er behov for en titel, der tydeligere kommunikerer uddannelsens genstandsfelt og indhold. Uddannelsen handler om menneskers trivsel og ressourcer. Det er et felt, som den positive psykologi undersøger og arbejder med, men det samme gør mange andre psykologiske teorier. Masteruddannelsen begrænser sig med andre ord ikke til en enkelt teori, og derfor er det mere retvisende, at den skal hedde Masteruddannelsen i trivsels- og ressourcepsykologi,” siger Eva Viala, viceinstitutleder for Uddannelse og studieleder på DPU.

Masteruddannelsen i professionel vejledning

DPU har løbende dialog med masteruddannelsernes aftagere – blandt andet potentielle studerende og arbejdsgivere. I forhold til masteruddannelsen i vejledning har det vist sig, at der blandt ledere og politikere er et ønske om og et behov for en professionalisering af vejledningsfeltet.

”Masteruddannelsen i professionel vejledning har netop fået helt ny studieordning, så den i endnu højere grad imødekommer efterspørgslen på professionelt uddannede vejledere - målgruppen for uddannelsen er dem, der arbejder professionelt med vejledning og deres arbejdspladser. Som en nuværende studerende udtrykker det, så giver uddannelsen ikke kun konkrete værktøjer til vejledningen men også mulighed for at forme værktøjskassen,” siger Eva Viala.

Masteruddannelsen er det højeste uddannelsesniveau inden for vejledning i Danmark og kommer i fremtiden til at lægge endnu større vægt på professionsforståelse og etik som centrale elementer i professionel vejledning. Derfor hedder den nu Masteruddannelsen i professionel vejledning.

Nye titler

De nye navne på masteruddannelserne resulterer også i nye titler til dem, der gennemfører uddannelserne – nemlig henholdsvis Master i trivsels- og ressourcepsykologi og Master i professionel vejledning. Studerende, der allerede er i gang med uddannelserne, kan selv vælge, om det er den nye eller den gamle titel, der skal stå på eksamensbeviset og visitkortet, men kommende studerende får de nye titler.

På engelsk kommer Master i professionel vejledning til at hedde Master Degree Programme in Professional Guidance. Masteruddannelsen i trivsels- og ressourcepsykologi beholder sin engelske titel: Master Degree Programme in Positive Psychology, fordi der på engelsk ikke er den samme uklarhed om genstandsfeltet og teoriforankringen som på dansk.