DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Klimakrise kalder på uddannelse

Hvordan lærer vi at leve i en verden ramt af klimakrise? Det giver en verdensomspændende tænketank for uddannelse svar på, når den i dag præsenterer otte anbefalinger på en international klimakonference på DPU, Aarhus Universitet.

11.12.2009 | cahe

I dag offentliggør den internationale tænketank International Alliance of Leading Education Institutes (IALEI) forskningsrapporten 'Climate Change and Sustainable Development, the Response from Education'. Rapporten indeholder otte konkrete anbefalinger til, hvordan uddannelse kan blive del af løsningen på klimakrisen.

Anbefalingerne udspringer af et års tværnational forskning, der gør status over Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i ti lande verden over, herunder Danmark.

Det bærende element i tænketankens anbefalinger er, at en forandring af menneskelig tankegang og adfærd kræver, at vi tænker bæredygtighed ind i børn og unges uddannelse. Tænketanken sender derfor et signal til de politiske forhandlere om, at de skal medtænke uddannelse i de globale klimaaftaler.

Lærerne skal uddannes i bæredygtig udvikling

Ifølge tænketanken skal uddannelsesinstitutioner blive bedre til at integrere bæredygtig udvikling i skoleelevernes hverdag og bl.a. undervise i den usikkerheds- og risikohåndtering, der er forbundet med klimaudfordringerne.

En af anbefalingerne lyder, at eleverne skal arbejde mere tværfagligt og aktivt engagere sig i spørgsmål om bæredygtig udvikling uden for skolemiljøet. Det forudsætter samtidig nye kompetencer hos skolelærerne, og en anden af tænketankens anbefalinger er derfor at sikre, at bæredygtig udvikling bliver del af lærernes uddannelse.

"Uddannelse for Bæredygtig Udvikling skal også styrkes på læreruddannelserne, så vi kan ruste fremtidige lærere til at undervise børn og unge i bæredygtig udvikling. Det betyder også, at vi skal have igangsat flere efteruddannelsesinitiativer," siger professor Jeppe Læssøe, DPU, Aarhus Universitet, der er projektleder på rapporten.

Vi skal lære at håndtere usikkerhed

Med de otte anbefalinger påpeger tænketanken, at en ambitiøs satsning på Uddannelse for Bæredygtig Udvikling er nødvendig, hvis vi som samfund skal forberede borgerne til at håndtere klimaudfordringerne og den usikkerhed, der er forbundet med dem.

"Skal Danmark være med i førerfeltet, når det gælder bæredygtighed, må vi se med helt nye øjne på vores uddannelsessystem. I århundreder har det været logikken i uddannelsessystemet at lære børnene sikker viden. I dag er den store udfordring derimod at forholde sig til usikkerhed, dilemmaer og etiske valg," siger Jeppe Læssøe.
 
Og det er netop, hvad Uddannelse for Bæredygtig Udvikling handler om. Chris Husbands, professor ved Institute of Education London og medlem af tænketanken, forklarer, hvorfor klimaudfordringer kræver nye kompetencer og uddannelse:
 
"Den grundlæggende videnskab bag klimaændringerne er klar: Jorden opvarmes som et resultat af udledningen af store mængder CO2 i atmosfæren. Det hersker der ingen tvivl om. Men samtidig bliver klimaforandringerne fortsat mere uforudsigelige og komplekse. Og det gør det vanskeligt at beslutte, hvad der skal ske i fremtiden. Det betyder, at klimaforandringerne i lige så høj grad er et uddannelsesmæssigt problem som et videnskabeligt problem," siger Chris Husbands.

Tænketanken advarer mod at reducere Uddannelse for Bæredygtig Udvikling til faktuel naturvidenskabelig formidling og borgeroplysning. Uddannelse for Bæredygtig Udvikling handler om at styrke en generel udvikling af borgernes kompetencer, så borgerne bliver kompetente til at selv tage ansvar og finde nye løsninger på klimaproblemerne.

Tænketankens otte anbefalinger

Rapporten indeholder otte anbefalinger til at integrere Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i uddannelsessystemet:

  1. Uddannelse for bæredygtig udvikling skal spille en afgørende rolle ved forhandling af globale aftaler angående klimapolitikken.
  2. Fordi klimapolitikken er så presserende, risikerer man, at undervisningen alene kommer til at bestå af formidling af eksperternes råd. Det vil have en negativ effekt i det lange løb. Vi anbefaler kraftigt at bevare og implementere de mere ambitiøse mål med Uddannelse for Bæredygtig Udvikling: at give folk kompetencen til at være med til at forme en bæredygtig udvikling på alle niveauer.
  3. Regeringerne skal sikre, at skolerne er i stand til at spille en førende rolle inden for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling via administration af uddannelsessystemerne, organisation af skolerne og undervisning af eleverne.
  4. Det har en lovende effekt at fokusere på skolen i dens helhed: Det betyder en større grad af tværfagligt arbejde, aktivt engagement og interaktion med andre uden for skolemiljøet. Vi anbefaler disse fremgangsmåder som en metode til at integrere Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i den nuværende uddannelsespraksis.
  5. Der skal tildeles ressourcer for at rette op på manglen på læreruddannelse inden for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling.
  6. Politiske initiativer inden for uddannelse af lærerstaben skal koordineres med anden understøttelse af Uddannelse for Bæredygtig Udvikling på skoleniveau.
  7. Vi anbefaler at etablere medierende organisationer og grupper for at fremme den fornødne interaktion mellem forskere, undervisere, ikke-statslige organisationer, tjenestemænd og andre inden for Uddannelse for bæredygtig udvikling.
  8. Yderligere forskning skal dokumentere gældende praksis og identificere lovende praksisser, undersøge de uddannelsesmæssige resultater og identificere muligheder og problemer.
     

Den internationale uddannelsesalliance

International Alliance of Leading Education Institutes (IALEI) er verdens første tænketank indenfor uddannelsesforskning. Den består af ti af verdens førende forsknings- og uddannelsesinstitutioner inden for forskning og uddannelse. 

 

Yderligere information

'Can Education Change the Climate?'
International konference d. 11. december 2009 på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet.

Læs mere, se web-tv om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling, se konferenceprogram og download rapporten samt de otte anbefalinger på

www.dpu.dk/klima

(i engelsk version: www.dpu.dk/climate. På denne side kan præsentationer fra konferencen også downloades.)


Tid og sted

Fredag den 11. december 2009, kl. 9.30-17.00
Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet
Tuborgvej 164
2400 København NV
 
Kontakt

Jeppe Læssøe; T: 8888 9041 E: jepl@dpu.dk

3:Nyhed, 41:Intranet, 42:Forside, 47:Tema: Folkeskole, 52:Tema: Miljø, 53:Tema: Uddannelsespolitik, 72:Institut for Didaktik, Grundskole, Videregående uddannelse, Læreruddannelse/profession