DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) kæmper folkeskolens kamp

Mange lærere vælger at videreuddanne sig på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) ved Aarhus Universitet. Her kan de vælge mellem en række fag – blot vælger de ikke de rigtige fag, lyder kritikken fra politikere. Men trods den lave søgning har de fagdidaktiske kandidatuddannelser høj prioritet for instituttet, der gennem forskning og uddannelse kæmper for at styrke folkeskolen. Og ansøgertallet for 2013 viser fremgang.

22.05.2013 | Carsten Henriksen

Tidligere undervisningsminister Bertel Haarder (V) fremlægger torsdag 23. maj »Forslag til folketingsbeslutning om forskning og efteruddannelse inden for folkeskolens fag« i Folketinget. Forslaget bunder i, at Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) ved Aarhus Universitet ifølge Bertel Haarder har fjernet sig fra Folkeskolen og ikke længere er lærernes universitet. Han mener bl.a., at instituttet uddanner for få fagdidaktiske kandidater - og tilsvarende alt for mange kandidater i fag som pædagogisk antropologi og pædagogisk sociologi.

Instituttet udbyder hvert år fire fagdidaktiske kandidatuddannelser inden for hhv. dansk, matematik, musik og materiel kultur. Samtidig er disse inden for de seneste år fag revideret for at gøre dem mere attraktive og tidssvarende, ligesom der er ansat flere nye forskere og undervisere inden for fagdidaktik.

”Vi er på instituttet meget opmærksomme på, at folkeskolen har brug for lærere med en fagdidaktisk videreuddannelse. Det er en afgørende forudsætning for at styrke folkeskolen fagligt. Vi har uddannelserne. Vi har forskerne. Vi har lærerkræfterne. Men samtidig må vi konstatere, at der ikke er den interesse for fagdidaktisk videreuddannelse, som vi synes folkeskolen har brug for. Det er en problemstilling vi deler med hele den vestlige verden. Sprogfagene på universiteterne deler samme skæbne. Men vi gør, hvad vi kan for at skabe interesse for disse vigtige fag ”, siger institutleder Hanne Løngreen, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU).

Fyrtårne med fagdidaktisk overblik

Den lave søgning til de fagdidaktiske uddannelser hænger bl.a. sammen med et usikkert karriereperspektiv, mener uddannelsesleder Tomas Højgaard.

”Hvis man som lærer med en kandidatgrad i matematik-didaktik vender tilbage til folkeskolen, er der hverken udsigt til mere i løn eller nye ansvarsområder. Vores kandidater går derfor efter at blive kommunalt ansat konsulent eller at uddanne matematiklærere på professionshøjskolerne. Kandidaterne i matematik-didaktik er meget populære og går helt fri af arbejdsløshed, men det er et lille jobmarked at orientere sig mod og kræver derfor en del is i maven”, siger han.

Tomas Højgaard giver kritikken ret, når den efterlyser fagdidaktisk videreuddannelse i relation til alle skolens fag.

”Matematikundervisningen i grundskolen har hårdt brug for systematisk efteruddannelse, der er forankret på den enkelte skole under ledelse af en fagdidaktisk ressourceperson.  Hvis man oprettede den slags stillinger i relation til de forskellige skolefag, ville karriereperspektivet for vores didaktikkandidater være klarere. Man ville få en større søgning til uddannelserne og samtidig give skolen et kæmpe fagligt løft. Folkeskolen har brug for fyrtårne med fagdidaktisk overblik”, siger han.

Lærere med stort L

Didaktikuddannelserne i dansk og materiel kultur har de seneste år haft et stigende ansøgertal. I 2013 ser det ud til, at omkring 60 studerende bliver optaget på dansk-didaktik. Samtidig oplever uddannelsesleder Anna Karlskov Skyggebjerg en større efterspørgsel efter kandidaterne end tidligere.

”Vi optager mange unge og meget motiverede studerende – samtidig med, at vi har studerende med en solid ballast i form af 10-15 års erfaring fra grundskolen. De er ambitiøse Lærere med stort L. Begge grupper er med til at udvikle fremtidens skole – og en del af dem vender tilbage til skolerne, hvor de varetager fagleder- og mellemlederstillinger. Jeg ville gerne optage og uddanne endnu flere didaktikere, men jeg glædes samtidig over, at vi uddanner nøglepersoner med indsigt i både fag og didaktik”, siger Anna Karlskov Skyggebjerg.

Samfundsforpligtelse skal løftes

I Center for Science Didaktik samarbejder Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) med Københavns Universitet og professionshøjskolerne UCC og Metropol om at opbygge et samlet udviklingsmiljø for natur- og tekniske fag samt matematik.

”Målet er blandt andet at rekruttere lærerstuderende til disse fag allerede på professionshøjskolerne. På vores institut på Aarhus Universitet arbejder vi ikke kun på de indre linjer, men bredt på at løfte den samfundsforpligtelse vi har til at styrke hele uddannelsessystemet”, siger Hanne Løngreen.

Ingen modsætning

Mens der i mange år har været lav søgning til de fagdidaktiske kandidatuddannelser på instituttet, er der stor søgning på fag som pædagogisk psykologi og antropologi samt generel pædagogik. Ligesom der er stor interesse for instituttets masteruddannelser inden for f.eks. ledelse af uddannelsesinstitutioner, specialpædagogik og dansk som andetsprog.

”Der er ingen modsætning mellem disse uddannelser og folkeskolen. Det er vigtigt at styrke fagligheden i folkeskolen, men samtidig har skolen også en lang række andre udfordringer, som de studerende på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) bliver rustet til at tage op. Udfordringer, der handler om inklusion, mobning, klasseledelse, integration osv. Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) er fortsat lærernes universitet. Også vi kæmper for en bedre folkeskole. Det er derfor vi fortsætter med at udbyde og styrke de fagdidaktiske uddannelser, selvom de har konjunkturerne imod sig”, slutter Hanne Løngreen.

Kontakt

 • Hanne Løngreen, institutleder ved  Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet
  T: 8715 1762 (sekretær Lise Skanting)
  E: hannel@dpu.dk
 • Thomas Højgaard, lektor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet Uddannelsesleder for kandidatuddannelsen i generel pædagogik og koordinator for kandidatuddannelsen i matematik-didaktik
  T: 8716 3596
  M: 2056 7003
  E: thje@dpu.dk
 • Anna Karlskov Skyggebjerg, lektor ved Institut for Æstetik og Kommunikation, Aarhus Universitet
  Uddannelsesleder for alle fire kandidatuddannelser i didaktik og fagkoordinator for dansk-didaktik.
  T: 8716 3991
  M: 2165 3910
  E: aks@dpu.dk

Fakta

 

2009

2010

2011

2012

2013

Optagelsestal

Ansøgertal

Didaktik - materiel kultur

21

29

24

26

32

Didaktik - musikpædagogik

13

15

11

11

15

Didaktik - dansk

20

32

53

31

55

Didaktik - matematik

8

2

7

7

18

Pædagogik, læring og filosofi, Arts, Grundskole, Videregående uddannelse, Læreruddannelse/profession