DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Medarbejdere på DPU

Navn Jobtitel E-mail Telefon Mobil Bygning
Pedersen, Jonas Møller AC-fuldmægtig jmp@edu.au.dk +4522438118 A, 303
Pedersen, Kenneth Lintrup Videnskabelig assistent klp@edu.au.dk B, 112b
Pedersen, Lars Dahl Ph.d.-studerende ldp@edu.au.dk
Pedersen, Mathilde Kjær Ph.d.-studerende mkp@edu.au.dk
Pedersen, Natasja Thandi Kappel Fuldmægtig nape@edu.au.dk +4593521343 A, 303
Petersen, Freja Filine Ph.d.-studerende frfp@edu.au.dk
Petersen, Karen Bjerg Lektor kp@edu.au.dk +4587163821 +4593508163 1483, 551
Petersen, Kirsten Elisa Lektor kepe@edu.au.dk +4587151839 D, 242
Piil, Signe Ph.d.-studerende sipi@edu.au.dk
Pio, Frederik Lektor frpi@edu.au.dk +4587163906 +4521287848 D, 153
Plauborg, Helle Lektor hepl@edu.au.dk +4525482845 D, 203
Plotnikof, Mie Lektor mp@edu.au.dk +4561719495 B, 216
Plummer, Christelle Ph.d.-studerende c.plummer@edu.au.dk
Poulsen, Frida Ph.d.-studerende frpo@edu.au.dk
Primdahl, Nis Langer Ph.d.-studerende nilp@edu.au.dk
Puge, Katrine Bachelor puge@edu.au.dk B, 108
Qvortrup, Lars Professor lq@edu.au.dk +4527844005 D, 320b
Rasmussen, Jens Professor emeritus jera@edu.au.dk +4540414643 +4540414643 D, 329
Rasmussen, Lisa Rosén Lektor lisa@edu.au.dk +4525671951 +4525671951 B, 103d
Rasmussen, Penille Ph.d.-studerende pr@edu.au.dk +4531310417
Rathje, Nadia Raphael Ph.d.-studerende nrr@edu.au.dk
Ratner, Helene Friis Lektor helr@edu.au.dk +4530826019 +4530826019 B, 211b
Ravn, Ib Lektor ravn@edu.au.dk +4587163869 +4528959501 B, 225
Ravn, Julia Nørgaard Ph.d.-studerende jn@edu.au.dk
Reimer, David Professor MSO dare@edu.au.dk +4587163935 +4593508161 1483, 425
Reusch, Charlotte Folkmann Ph.d.-studerende chre@edu.au.dk
Rolls, Simon Fuldmægtig siro@edu.au.dk +4587163643 A, 301c
Rosendal Bang, Louise Ph.d.-studerende lrb@edu.au.dk B, 303
Rømer, Thomas Aastrup Lektor thar@edu.au.dk +4587163606 +4551328165 1483, 546
Rørbech, Helle Lektor hero@edu.au.dk B, 343
Sacara-Gulløv, Cristina Daniela Ph.d.-studerende cgul@edu.au.dk
Samuelsen, Susanne Hammer Kontorfunktionær suhs@edu.au.dk +4587162894 +4593508041 1483, 517
Schilhab, Theresa Lektor tsc@edu.au.dk +4587163612 B, 325
Schmidt, Lars-Henrik Professor lhs@edu.au.dk +4587163785 +4520122410 A, 419
Schou, Lotte Rahbek Emerita lrs@edu.au.dk
Simovska, Venka Professor vs@edu.au.dk +4587163589 D, 132
Skaaning Knage, Frederikke Ph.d.-studerende fsk@edu.au.dk +4522968817 +4522968817
Skovlund, Henrik Lektor hens@edu.au.dk +4587163872 D, 352
Skyggebjerg, Anna Karlskov Lektor aks@edu.au.dk +4587163991 +4521653910 A, 309c
Slingerland, Rianne H. Ph.d.-studerende rhs@edu.au.dk
Bengtsen, Søren Smedegaard Lektor ssbe@edu.au.dk +4520467019 1483, 626
Smith, Emil Ph.d.-studerende esmith@edu.au.dk
Sortkær, Bent Postdoc beso@edu.au.dk 1483, 429
Staunæs, Dorthe Professor dost@edu.au.dk
Steane, Natalya Ph.d.-studerende natalyas@edu.au.dk
Olesen, Jesper Lektor jeo@edu.au.dk +4587163841 +4593508149 D, 248
Stovgaard, Mikkel Adjunkt stovgaard@edu.au.dk +4587163827 B, 334
Suhr, Anne Ph.d.-studerende ansu@edu.au.dk D, 245
Svinth, Lone Lektor losv@edu.au.dk +4593508394 D, 235
Søndergaard, Dorte Marie Professor dms@edu.au.dk +4587163927 +4526213093 D, 219c

Oversigt over alle medarbejdere

Navn Jobtitel Enhed E-mail Telefon Bygning
Pedersen, Jonas Møller AC-fuldmægtig DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Sekretariatet, Emdrup jmp@edu.au.dk +4522438118 A, 303
Pedersen, Kenneth Lintrup Videnskabelig assistent DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Uddannelsesvidenskab, Emdrup klp@edu.au.dk B, 112b
Pedersen, Lars Dahl Ph.d.-studerende DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Afdeling for uddannelsesvidenskab ldp@edu.au.dk
Pedersen, Mathilde Kjær Ph.d.-studerende DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Afdeling for fagdidaktik mkp@edu.au.dk
Pedersen, Natasja Thandi Kappel Fuldmægtig DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Sekretariatet, Emdrup nape@edu.au.dk +4593521343 A, 303
Petersen, Freja Filine Ph.d.-studerende DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Pædagogisk Psykologi, Emdrup frfp@edu.au.dk
Petersen, Karen Bjerg Lektor DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Generel Pædagogik, Aarhus kp@edu.au.dk +4587163821 1483, 551
Petersen, Kirsten Elisa Lektor DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Pædagogisk Psykologi, Emdrup kepe@edu.au.dk +4587151839 D, 242
Piil, Signe Ph.d.-studerende DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Uddannelsesvidenskab, Emdrup sipi@edu.au.dk
Pio, Frederik Lektor DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Generel pædagogik, Emdrup frpi@edu.au.dk +4587163906 D, 153
Plauborg, Helle Lektor DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Pædagogisk Psykologi, Emdrup hepl@edu.au.dk +4525482845 D, 203
Plotnikof, Mie Lektor DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Uddannelsesvidenskab, Emdrup mp@edu.au.dk +4561719495 B, 216
Plummer, Christelle Ph.d.-studerende DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Afdeling for fagdidaktik c.plummer@edu.au.dk
Poulsen, Frida Ph.d.-studerende DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Afdeling for pædagogisk filosofi og generel pædagogik frpo@edu.au.dk
Primdahl, Nis Langer Ph.d.-studerende DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Afdeling for pædagogisk psykologi nilp@edu.au.dk
Puge, Katrine Bachelor DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse puge@edu.au.dk B, 108
Qvortrup, Lars Professor DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Pædagogisk Sociologi, Emdrup lq@edu.au.dk +4527844005 D, 320b
Rasmussen, Jens Professor emeritus DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Pædagogisk Sociologi, Emdrup jera@edu.au.dk +4540414643 D, 329
Rasmussen, Lisa Rosén Lektor DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Uddannelsesvidenskab, Emdrup lisa@edu.au.dk +4525671951 B, 103d
Rasmussen, Penille Ph.d.-studerende DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Afdeling for pædagogisk psykologi pr@edu.au.dk +4531310417
Rathje, Nadia Raphael Ph.d.-studerende DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Afdeling for uddannelsesvidenskab nrr@edu.au.dk
Ratner, Helene Friis Lektor DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Uddannelsesvidenskab, Emdrup helr@edu.au.dk +4530826019 B, 211b
Ravn, Ib Lektor DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Uddannelsesvidenskab, Emdrup ravn@edu.au.dk +4587163869 B, 225
Ravn, Julia Nørgaard Ph.d.-studerende DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Afdeling for pædagogisk psykologi jn@edu.au.dk
Reimer, David Professor MSO DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Pædagogisk Sociologi, Aarhus dare@edu.au.dk +4587163935 1483, 425
Reusch, Charlotte Folkmann Ph.d.-studerende DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Afdeling for fagdidaktik chre@edu.au.dk
Rolls, Simon Fuldmægtig DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Sekretariatet, Emdrup siro@edu.au.dk +4587163643 A, 301c
Rosendal Bang, Louise Ph.d.-studerende DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Didaktikuddannelserne, Emdrup lrb@edu.au.dk B, 303
Rømer, Thomas Aastrup Lektor DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Pædagogisk Filosofi, Aarhus thar@edu.au.dk +4587163606 1483, 546
Rørbech, Helle Lektor DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Didaktikuddannelserne, Emdrup hero@edu.au.dk B, 343
Sacara-Gulløv, Cristina Daniela Ph.d.-studerende DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Afdeling for pædagogisk filosofi og generel pædagogik cgul@edu.au.dk
Samuelsen, Susanne Hammer Kontorfunktionær DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Sekretariatet, Aarhus suhs@edu.au.dk +4587162894 1483, 517
Schilhab, Theresa Lektor DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Didaktikuddannelserne, Emdrup tsc@edu.au.dk +4587163612 B, 325
Schmidt, Lars-Henrik Professor DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Pædagogisk Filosofi, Emdrup lhs@edu.au.dk +4587163785 A, 419
Schou, Lotte Rahbek Emerita DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Generel Pædagogik, Aarhus lrs@edu.au.dk
Simovska, Venka Professor DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Pædagogisk Psykologi, Emdrup vs@edu.au.dk +4587163589 D, 132
Skaaning Knage, Frederikke Ph.d.-studerende DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Afdeling for pædagogisk psykologi fsk@edu.au.dk +4522968817
Skovlund, Henrik Lektor DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Pædagogisk Sociologi, Emdrup hens@edu.au.dk +4587163872 D, 352
Skyggebjerg, Anna Karlskov Lektor DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse aks@edu.au.dk +4587163991 A, 309c
Slingerland, Rianne H. Ph.d.-studerende DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Afdeling for pædagogisk antropologi rhs@edu.au.dk
Bengtsen, Søren Smedegaard Lektor DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Generel Pædagogik, Aarhus ssbe@edu.au.dk +4520467019 1483, 626
Smith, Emil Ph.d.-studerende DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Afdeling for pædagogisk sociologi esmith@edu.au.dk
Sortkær, Bent Postdoc DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Pædagogisk Sociologi, Aarhus beso@edu.au.dk 1483, 429
Staunæs, Dorthe Professor DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Uddannelsesvidenskab, Emdrup dost@edu.au.dk
Steane, Natalya Ph.d.-studerende DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Afdeling for pædagogisk antropologi natalyas@edu.au.dk
Olesen, Jesper Lektor DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Pædagogisk Antropologi, Emdrup jeo@edu.au.dk +4587163841 D, 248
Stovgaard, Mikkel Adjunkt DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Didaktikuddannelserne, Emdrup stovgaard@edu.au.dk +4587163827 B, 334
Suhr, Anne Ph.d.-studerende DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Pædagogisk Psykologi, Emdrup ansu@edu.au.dk D, 245
Svinth, Lone Lektor DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Pædagogisk Psykologi, Emdrup losv@edu.au.dk +4593508394 D, 235
Søndergaard, Dorte Marie Professor DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Pædagogisk Psykologi, Emdrup dms@edu.au.dk +4587163927 D, 219c