DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Lederartikler, debatindlæg og taler fra institutleder Claus Holm

26.08.2019 |

Legende læring må ikke gå ud over basal omsorg i dagtilbuddene

Kærlig omsorg i dagtilbuddene – trøst, tryghed og tilknytning – er med den nye dagtilbudslov blevet sekundært, mens udvikling gennem legende læring er det primære. Det giver problemer, hvis læring koster på den basale omsorg, som er nødvendig, skriver Claus Holm.

17.07.2019 |

DPU-leder om forståelsespapir: Regeringen vil tage voksenansvar

Regeringen opfører sig – set med pædagogiske briller – som en voksen. Det er langtfra alle regeringer, som gør det. Men det var helt sikkert på tide, skriver Claus Holm.

06.06.2019 |

Anbefalinger til forbedring af den tidlige indsats

Med udgangspunkt i en analyse af regeringens ’1.000- dages-program – en bedre start på livet’ følger her syv konkrete anbefalinger til en forbedring af indsatsen for udsatte og sårbare børn og familier.

29.05.2019 |

Ville Hamlet have klaret sig bedre, hvis han havde singletasket og multiplexet?

Leder fra magasinet Asterisk fra DPU, Aarhus Universitet, nr. 90 fra juni 2019 med tema om Digitale læremidler. Af Claus Holm, institutleder, DPU, Aarhus Universitet.

29.05.2019 |

Arbejdsdelingen mellem forskning og politik skal forbedres

Det er tit muligt for politikere at finde "forskningsmæssigt belæg" for stort set alle standpunkter. Det må vi som forskere modvirke. Ellers bliver der taget ringere politiske beslutninger – og vi risikerer at blive politiske kastebolde, skriver Claus Holm.

16.05.2019 |

Replik fra Claus Holm: DPU har styrket forskningen i skolefagene

DPU er blevet mødt af kritik for at nedprioritere forskning i skolefag og efteruddannelse af lærere. Indholdet i kritikken er faktuelt forkert og bagudskuende. Virkeligheden er, at DPU har styrket forskningen, skriver leder af DPU, Aarhus Universitet, Claus Holm her.

02.05.2019 |

Det faglige indhold i pædagoguddannelsen er ikke godt nok

Det faglige og teoretiske niveau på landets pædagoguddannelser er ikke højt nok, skriver Claus Holm. Pædagogerne er ganske enkelt ikke uddannet godt nok til at have med børn at gøre.

23.04.2019 |

Tommy Ahlers' nye karakter 12+ er bestået

Der er brug for at anerkende originalitet og den ekstraordinære præstation, også selv om det ikke tæller formelt i karaktergennemsnittet. Den nye karakter 12+ er ikke løsningen på alle problemer, men ideen er bestået, skriver DPU-leder Claus Holm.

20.03.2019 |

Ahlers' fejl-kampagne må ikke føre til accept af fejl

Vi skal ikke lære de unge at acceptere fejl. Uddannelsessystemet stopper med at være et uddannelsessystem, hvis der ikke stilles krav om præstationer. Derimod skal unge lære at anerkende, at følelser af ubehag og ængstelse ved at begå fejl er helt normalt, skriver DPU-leder Claus Holm.

08.03.2019 |

Tidlig indsats kan ikke stå alene

Leder fra magasinet Asterisk fra DPU, Aarhus Universitet, nr. 89 fra marts 2019 med temaet Tidlig indsats. Af Claus Holm, institutleder, DPU, Aarhus Universitet.

Viser resultater 11 til 20 ud af 43

Forrige 1 2 3 4 5 Næste