DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Argumenter imod akademikere

670 nye kandidater fra DPU's 11 pædagogiske kandidatuddannelser var inviteret til dimissionsfest i Aarhus 13. september og i Emdrup i København 26. september. Læs institutleder Claus Holms dimissionstale om de fordomme, akademikere altid er blevet mødt med - og om hvordan man som akademiker kan gøre disse fordomme til skamme.

04.10.2019 | Carsten Henriksen

I sin tale til dimittenderne sagde Claus Holm bl.a:

"Man glæder sig over at kunne ansætte jer kandidater for det I kan, og det I kan og skal kunne er i modsætning til Erasmus Montanus for det første ikke kun at være akademisk vidende, men også bruge denne viden socialt klogt....

....Uddannelse – også uddannelse til at blive akademiker – handler efter min bedste overbevisning om at formå at skabe forbindelser mellem det gamle og det nye, mellem fortid, nutid og fremtid og en dialog mellem teori og praksis...

...Sandheden er, at det ikke handler om at være for eller imod akademisering, men om at få diskuteret, hvad der er en ambitiøs og relevant form for akademisering."

Læs hele talen:

Leder