Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Viden til handling

DPU’s MASTERUDDANNELSER - HØJT FAGLIGT NIVEAU OG EFFEKT I PRAKSIS

DPU’s masteruddannelser giver dig viden til handling

DPU’s masteruddannelser er kendetegnet ved forskningsbaseret undervisning og praksisorienterede tilgange til pædagogiske, psykologiske, uddannelsesmæssige og tværgående arbejds- og ledelsesområder.

Studerende på DPU’s masteruddannelser arbejder i kommuner, regioner, politi, forsvar, sundhedsvæsen, plejesektor, dagtilbud, uddannelsesinstitutioner fra folkeskole til universitet, fagforeninger, kulturinstitutioner, konsulentbureauer, private virksomheder og fonde.

Højt akademisk niveau

Fællesnævneren er, at de arbejder med mennesker – som vejledere, konsulenter, undervisere, ledere, mellemledere, projektledere og specialister eller inden for HR i private og offentlige virksomheder.

En masteruddannelsen på DPU er teoretisk og forskningsbaseret på højt akademisk niveau svarende til en kandidatgrad. Vi tilbyder ikke færdige modeller og hurtige løsninger, men kræver af vores studerende, at de kan og vil reflektere kritisk og analytisk over praksis, så de bliver i stand til at gennemskue problemer og gennemføre forandringer.

Effekt i praksis

Det er samtidig integreret i alle DPU’s masteruddannelser, at de studerende arbejder med konkrete faglige eller ledelsesmæssige udfordringer fra deres daglige arbejde.

Vi kalder det at gå fra teoretisk refleksion og forståelse til handling i praksis. Underviserne – både interne og eksterne – har forskerbaggrund. De kender teorierne i dybden og har stor indsigt i praksis – flere af dem er faglige fyrtårne inden for deres felter.

Intens og fleksibel

En masteruddannelse på DPU er en intens og effektiv vej til at løfte ens faglige og teoretiske niveau markant – og overføre det til arbejdslivet. Det en deltidsuddannelse, der tager to år at gennemføre. Den kan dog bygges fleksibelt op og strækkes over op til seks år. Du kan også vælge at tage et enkelt modul eller skræddersy din egen uddannelse.

Vores studerende er professionelle og har mindst to års relevant erhvervserfaring. De har en bachelor- eller kandidatuddannelse, en professionsbacheloruddannelse eller en mellemlang videregående uddannelse. Med en DPU master på dit CV får du en anerkendt akademisk videreuddannelse.

Eva Silberschmidt Viala, viceinstitutleder og studieleder på DPU