Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl
moduler - trivsels- og ressourcepsykologi - grafik

Masteruddannelsen i trivsels- og ressorcepsykologi

Formålet med uddannelsen er at give en bred indføring i psykologiske teorier, der handler om menneskers trivsels og ressourcer - som forskningsdisciplin og som en forståelsesramme, der kan danne afsæt for interventioner. Fokus i uddannelsen er på at finde frem til ressourcer og potentialer hos mennesker og derved fremme udvikling og konkrete forbedringer i egen og andres professionelle hverdag.

Master i trivsels- og ressource psykologi er en akademisk og forskningsbaseret uddannelse, men tager afsæt i konkrete projekter og udfordringer fra din egen arbejdsplads og dine praksisproblemstillinger. Underviserne har forskningsbaggrund og er blandt de fremmeste på feltet i Danmark.

Masteruddannelsen i trivsels- og ressourcepsykologi består af moduler og frie valgfag.

Modul 1

Psykologiske perspektiver på trivsel og menneskelige ressourcer

Modul 1 introducerer til grundlæggende viden om trivsel og menneskelige ressourcer, herunder fx til veldokumenterede faktorer og forhold, som henholdsvis fremmer og hæmmer trivsel og udfoldelsen af menneskelige ressourcer.

Der arbejdes specifikt med trivsels- og ressource-orienterede tilgange inden for personlighedspsykologi, udviklingspsykologi og socialpsykologi. Disse tilgange omfatter blandt andet:

  • klassisk positiv psykologi
  • kulturpsykologi
  • fænomenologisk psykologi
  • systemisk psykologi

Vi anvender de forskellige tilgange til at undersøge, analysere og diskutere, hvordan man på et sammenhængende videnskabeligt grundlag kan fremme trivsel, udvikling og forandring i menneskelige fællesskaber.

De forskellige tilgange giver studerende begreber til at undersøge trivsels- og ressourcerelaterede problemstillinger og udviklingspotentialer i egen praksis. Det er begreber som fx karakterstyrker, psykologisk og social positivitet, flourishing, læring, kreativitet, handlegrunde, self-efficacy, autonomifremme og social samhørighed, som alle både har relevans for den enkelte og de sociale fællesskaber, man indgår i.

De studerende bliver også introduceret til videnskabelige undersøgelsesmetoder såsom observationsmetoder, eksperimenter og tests, og de forskellige metoders styrker og begrænsninger tydeliggøres og diskuteres.

De videnskabelige teorier, metoder og tilgange relateres løbende til de studerendes egen praksis. Spørgsmål om etik og diversitet bliver adresseret gennem undervisningen. Bl.a. arbejder vi med at vurdere og diskutere etiske implikationer ved de forskellige undersøgelsesmetoder.

Undervisning på modul 1 i efteråret 2021

Undervisning i København, alle dage kl. 10-16
d. 2.-3. september (internat et sted midt i Danmark, - opdatering følger) 
d. 16.-17. september 
d. 30. september og 1. oktober 
d. 14.-15. oktober 
d. 4.-5. november 
d. 18. november 

Undervisning i Aarhus, alle dage kl. 10-16  
d. 2.-3. september (internat et sted midt i Danmark, - opdatering følger)
d. 9.-10 september 
d. 23.-24. september
d. 7.-8. oktober 
d. 28.-29. oktober 
d. 11. november

Opdateret 26.03.2021.   

Modul 2: Engagement i organisationer og lærings- og arbejdsmiljøer

En beskrivelse af modulet er under udarbejdelse.

Modul 3: Trivsels- og ressourceorienterede perspektiver på intervention

En beskrivelse af modulet er under udarbejdelse.

Modul 4: Masterprojekt

En beskrivelse af modulets indhold er under udarbejdelse.

Valgfag

På 2. og 3. semester er der mulighed for at vælge mellem forskellige valgfag. Valgfagene tager udgangspunkt i centrale emner og aktuelle samfundsmæssige problemstillinger, og deres indhold og fokus kan derfor ændre sig fra år til år.

Valgfagene kan også tages som selvstændige efteruddannelsesforløb.

Du kan se det aktuelle udbud af valgfag her:

Har du spørgsmål?

Hvis du har brug for mere viden om uddannelsens faglige indhold, er du velkommen til at kontakte