Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl
moduler - voksnes læring og komppetenceudvikling - grafik

OPBYGNING

Formålet med Master i voksnes læring og kompetenceudvikling er, at du som studerende får en videregående uddannelse, der udvikler og kvalificerer din viden om, hvordan man arbejder med læring og kompetenceudvikling i uddannelser og på arbejdspladser på en bæredygtig måde – så man kan agere helhedsorienteret og på et etisk forsvarligt grundlag i arbejdet med at forstå og løse problemstillinger, der handler om læring og kompetenceudvikling i egen organisation.

Uddannelsen er akademisk og forskningsbaseret, men tager samtidig afsæt i konkrete projekter og udfordringer fra de studerendes egne arbejdspladser.

Underviserne på Master i Voksnes læring og kompetenceudvikling har forskningsbaggrund og ofte konkrete erfaringer fra området, som inddrages i undervisningen.

Master i Voksnes læring og kompetenceudvikling består af både enkeltmoduler og frie valgfag

Modul 1: Læring og kompetenceudvikling i et individuelt perspektiv

På det første modul bliver du introduceret til de centrale teorier om voksnes læring og kompetenceudvikling, særligt i uddannelsessammenhæng og på arbejdspladser. Det faglige fokus er på individuelle faktorer, der har indflydelse på voksnes læring og kompetenceudvikling.

Vi arbejder med:

 • Kompetencebegrebet og kompetenceudvikling, voksnes læring og samspillet mellem formel og uformel læring
 • Teknologibaseret læring – fx e-learning, simulering og virtuelle læringsmiljøer
 • Voksenuddannelsessystemet og livslang læring
 • Metoder og videnskabsteori i relation til undersøgelser af voksnes læring og kompetenceudvikling

Vi tager udgangspunkt i problemstillinger fra praksis og bruger dem til at vise, hvordan man kan identificere og analysere kompetenceudviklingsbehov og tilrettelægge voksnes læring og kompetenceudvikling.

Undervisning på modul 1 i efteråret 2020

uge 36: 1. og 2. september (internat )

uge 40: 29.-30. september og 1 oktober

uge 44: 28.-29. oktober

uge 47: 17.-19. november

uge 49: 1. december

Find flere informationer:

Timeplaner efterår 2020

 • Vælg din uddannelse (Voksnes læring og kompetenceudvikling, master)
 • Vælg dit modul ( Læring og kompetenceudvikling (173204U007) Forelæsning)
 • Vælg uge
 • Tryk på ’vis timeplaner’

Modul 2: Organisatorisk læring og udvikling

På det andet modul skifter vi blik fra det individuelle til grupper og organisatoriske enheder. Vi ser på de organisatoriske faktorer og vilkår, der påvirker læring og udvikling og på, hvordan man på et etisk grundlag kan definere og løse teoretiske og praktiske problemstillinger i forbindelse med udvikling af og i organisationer.

Vi ser på:

 • Teorier om organisatorisk læring og udvikling – fx social læring, gruppebaseret og tværfaglig læring
 • Forskellige aspekter af teknologibaserede læringsformer i organisationer – fx learning management systems, MOOCS og knowledge management systems
 • Læring i et globalt perspektiv – dvs. læring på tværs af organisationer eller læring mellem grupper med forskellig baggrund internt i en organisation

Vi har fokus på den læring og udvikling, der sker i organisationen i forbindelse med større udviklingsprojekter, videndeling mellem grupper i en organisation og implementering af ny viden og metoder, der skal bredes ud og forankres i større enheder.

Modul 3: Bæredygtige tilgange til kompetenceudvikling og evaluering

På det tredje modul har vi fokus på bæredygtighed. På hvordan individers, gruppers og organisationers udvikling bliver varig, hvordan man sikrer, at forandring bliver implementeret og forankret, at kompetencer indlejres og anvendes. På hvordan man skaber adfærdsændring.

Vi arbejder med:

 • Teorier om intervention, implementering og evaluering
 • Teknologiunderstøttet udvikling og sociale teknologier
 • Bæredygtige tilgange til kompetenceudvikling og evaluering baseret på en helhedsorienteret tænkning om forandring i uddannelser og på arbejdspladser

Formålet er, at du som studerende på Master i Voksnes læring og kompetenceudvikling får kompetencer til arbejde, både individuelt og i grupper, med at skabe bæredygtige tilgange til konkret udvikling i din egen praksis.

Undervisning på modul 3 i efteråret 2020

uge 37: 9.-11. september

uge 41: 7.-9. oktober

uge 44: 28.-30. oktober

uge 48: 23.-24. november

Find flere informationer:

Timeplaner efterår 2020

 • Vælg din uddannelse (Voksnes læring og kompetenceudvikling, master)
 • Vælg dit modul ( Læring og kompetenceudvikling (173112U011) Holdundervisning )
 • Vælg uge
 • Tryk på ’vis timeplaner’

Modul 4: Masterprojekt

Masterprojektet afslutter uddannelsen. Du arbejder med afsæt i teorier og metoder fra de foregående moduler med en selvvalgt problemstilling i et anvendelsesperspektiv og/eller et praksisrettet perspektiv. Undervisningen vil være organiseret som en kombination af enkelte seminarer, selvstudium, e-learning og vejledning.