Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl
moduler - Master i Vejledning

OPBYGNING

Formålet med Master i Vejledning er, at du som studerende får teoretisk indsigt og udvikler analytiske kompetencer i forhold til vejledning og vejledningsfeltet. Uddannelsen kvalificerer dit grundlag i forhold til at planlægge, udvikle og evaluere interventioner i det vejledningsfaglige felt på tværs af organisatoriske grænser i forhold til vejledningssøgende fra skolestart til pensionsalder.

Uddannelsen er akademisk og forskningsbaseret, og underviserne har alle forskningsbaggrund og praktisk erfaring som vejledere.

Master i Vejledning består af både enkeltmoduler og frie valgfag

Modul 1: Teorier og metoder i professionel vejledning

Det første modul på Master i Vejledning er grundmodulet, hvor vi arbejder med at forstå og kunne redegøre for uddannelse-, erhvervs-, karriere- og professionsvejledning som fagligt felt.

 • Vi ser på vejledningsteorier og metoder, på hvordan man udvælger og anvender dem til at analysere praktiske problemstillinger inden for vejledning
 • Vi undersøger, hvordan man identificerer den forskningsbaserede viden, der er relevant for egen praksis
 • Vi arbejder med at formidle etiske overvejelse og professionsforståelse

Modulet danner grundlaget for, at du skal kunne redegøre for og diskutere valg af teorier, modeller og metoder i den professionelle vejledning. Du skal kunne diskutere teorier, modeller og metoders muligheder og begrænsninger i forhold til at formulere nye muligheder i vejledningspraksis og nye vejledningstilbud som svar på skiftende samfundsmæssige og institutionelle udfordringer.

Undervisning på modul 1 i efteråret 2020

uge 37: 7.-8. september (internat)

uge 41: 5.-8. oktober

uge 48: 25.-27. november

uge 50: 7.-8. december

Underviserne arrangerer derudover onlineaktiviteter undervejs i semesteret. Information om dette vil fremgå af undervisningsplanen, som vil være tilgængelig på kommunikationsplatformen Blackboard for optagede studerende medio august.


Find flere informationer:

Timeplaner efterår 2020

 • Vælg din uddannelse (Vejledning, master)
 • Vælg dit modul
 • Vælg uge
 • Tryk på ’vis timeplaner’

Modul 2: Vejledningssamtalen i praksis

Modul 2 er det ene af Master i Vejlednings to praktiske moduler og byggere videre på modul 1.  Vi arbejder med konkrete vejledningsprocesser – face to face, pr. telefon eller online, individuelt eller kollektivt.

Vi skal have viden om vejledningsprocesser for at kunne:

 • analysere, begrunde, kritisk vurdere og udvikle vejledningssamtalen
 • formidle vores faglige indsigt ud fra et teoretisk funderet og metodisk perspektiv
 • tage ansvar for samarbejde med andre professionelle
 • tage ansvar for vores egen faglige udvikling

Vi ser på vejledningssamtalen ud fra mikrosociologiske, organisationsteoretiske og ledelsesteoretiske perspektiver, og du får indsigt i og blik for de dilemmaer, modsætningsfyldte betingelser og uforudsigelige forhold, der præger vejledningssamtalen i en institutionel kontekst.

Modul 3: Aktionslæring i professionel vejledning

Modul 3 er det andet af Master i Vejlednings to praktiske moduler, og her arbejder vi i forskningscirkler. Arbejdet i cirklerne har fokus på de studerendes egne projekter og på den enkelte vejleders egen udvikling i og af egen praksis.

Vi arbejder med interventioner fx i:

 • vejledningspraksis
 • samarbejde med andre fagprofessionelle
 • vejledningens organisering
 • kommunikation om problemstillinger i vejledning

Målet er, at du som studerende på Master i Vejledning initierer og gennemfører et aktionslæringsprojekt i vejledningspraksis og undervejs udvikler og udviser forståelse for etiske problemstillinger knyttet til at undersøge og lave interventioner i vejledningspraksis. Du skal også kunne diskutere problemstillinger knyttet til samfundsmæssige forståelser og organisatoriske betingelser for vejledning og formidle de opnåede indsigter til relevante aktører i og uden for det vejledningsfaglige felt.

Modulet giver en generel indføring i aktionslæring, aktionsforskning og udvalgte sociologiske perspektiver.

Undervisning på modul 3 i efteråret 2020

uge 37: 10.-11. september

uge 43: 19.-22. oktober

uge 46: 12.-13. november

uge 50: 7.-9. december

Underviserne arrangerer derudover onlineaktiviteter undervejs i semesteret. Information om dette vil fremgå af undervisningsplanen, som vil være tilgængelig på kommunikationsplatformen Blackboard for optagede studerende medio august.


Find flere informationer:

Timeplaner efterår 2020

 • Vælg din uddannelse (Vejledning, master)
 • Vælg dit modul
 • Vælg uge
 • Tryk på ’vis timeplaner’

Modul 4: Masterprojekt

Masterprojektet afslutter uddannelsen. Her skal du under vejledning udarbejde et masterprojekt med selvvalgt problemstilling. Relevante teorier og metoder fra de foregående moduler inddrages sammen med relevant selvvalgt litteratur og andet materiale f.eks. empiriske data frembagt ved egne undersøgelser.