Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Mød underviserne

Som Danmarks største og stærkeste universitetsmiljø for forskning i pædagogik og uddannelse, leverer DPU uddannelser på højt, internationalt og forskningsbaseret niveau. Det kan vi takket være vores forskere og undervisere, der har specialiseret sig i at formidle den nyeste viden inden for deres forskningsområder.

På Master i Vejledning er der en række interne og eksterne undervisere, som har mange års erfaring med at undervise, og som samtidig har erfaring med at omsætte teori til praksis i hele uddannelsessektoren.


Rie Thomsen

Professor MSO ved DPU, Aarhus Universitet

Rie forsker særligt i vejledningens organisering, i udvikling af aktiviteter og metoder i karrierelæring og kollektive vejledningsformer i uddannelsesvejledning, på gymnasier, erhvervs- og professionsuddannelser, fagforeninger og universitetet, men også i andre sammenhænge, hvor fx boligområder er afsæt for vejledningen. Hun belyser vejledningens betydning i et hverdagsliv, og spørgsmål om vejledningens betydning for social retfærdighed står centralt i hendes forskning.

I sine analyser undersøger hun forbindelser mellem vejledningens praksis, politik, profession og forskning. Rie vejleder og underviser på alle moduler og er koordinator for modul 1, hvor hun tager imod nye masterstuderende og lægger vægt på et inddragende og inspirerende læringsmiljø. Hun vejleder også på masterprojekter og er optaget af den betydning, en masteruddannelse har for de studerendes professionelle udvikling.

Rie er fagkoordinator for master i vejledning, og hvis du har spørgsmål til uddannelsens faglige indhold, er du velkommen til at kontakte hende:

Hjemmeside


Helle Merete Nordentoft

Lektor ved DPU, Aarhus Universitet

Helle forsker i, hvordan vejledere i professioner kan udvikle deres praksis inden for det sociale og sundhedsfaglige felt, i universitetsverdenen og ift. uddannelses- og erhvervsvejledning. Hun er særligt optaget af to områder: Hvordan vejledningssamtaler konkret udfolder sig i praksis, og hvordan kollektive vejledningsmetoder kan bidrage til at kvalificere samtaler mellem de professionelle og mellem professionelle og brugere. Helle underviser og vejleder på alle moduler, men særligt på modul 3 og 4, som hun også koordinerer. På disse moduler underviser Helle i forskellige teoretiske perspektiver på vejledning i praksis, samtaleanalyse og kvalitative metoder.

Hjemmeside


Kristina Mariager-Anderson

Lektor ved DPU, Aarhus Universitet

Kristina forsker i vejledning primært i uddannelsessammenhænge for både unge, unge voksne og voksne, herunder ift. udvikling af aktiviteter og metoder til vejledning. I et vejledningsperspektiv interesserer hun sig for fænomenet motivation, og hvordan det bruges og opleves af deltagere i vejledningsprocesser. Hun arbejder særligt med projekter, der udforsker vejledning i overgange mellem forskellige uddannelsesinstitutioner og/eller beskæftigelse.

Kristina underviser og vejleder på alle moduler på Masteruddannelsen i Vejledning, særligt på modul 2 og 4, som hun også koordinerer. På disse moduler underviser hun i forskellige teoretiske og sociologiske perspektiver på vejledningspraksis.  

Hjemmeside

Har du spørgsmål?

Hvis du har brug for mere viden om uddannelsens faglige indhold, er du velkommen til at kontakte