Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl
opbygning - positiv psykologi

OPBYGNING

Formålet med Master i Positiv psykologi er at give dig som studerende en bred indføring i positiv psykologi som forskningsdisciplin og forståelsesramme som afsæt for interventioner. Fokus i uddannelsen er på at finde frem til ressourcer og potentialer hos mennesker og derved fremme en positiv udvikling og konkrete forbedringer i egen og andres professionelle hverdag.

Master i Positiv psykologi er en akademisk og forskningsbaseret uddannelse, men tager afsæt i konkrete projekter og udfordringer fra din egen arbejdsplads og dine praksisproblemstillinger. Underviserne har forskningsbaggrund og er blandt de fremmeste på feltet i Danmark.

Modul 1: Positiv psykologi og individuelle styrker og trivsel

Modulet giver en bred indføring i positiv psykologi med hovedvægt på det enkelte menneske. Her får du som studerende viden om menneskets psykologiske konstitution og oplevelsesverden samt kompetencer i at tilrettelægge og iværksætte interventioner og udviklingsforløb, der sigter mod at udvikle andre menneskers talenter, styrker, emotioner, engagement og mentale sundhed.

I undervisningen fokuserer vi på:

 • Positiv psykologis historie og metoder. Fx teorier og begreber, der vedrører individuelle styrker og trivsel og faktorer, der fremmer fysisk og psykisk sundhed
 • Hvordan man kortlægger personers styrker, talenter eller læringsstile gennem forskningsbaserede test, hvordan man analyserer udfordringer, der angår menneskers sundhed, engagement, foretagsomhed og sociale relationer, og hvordan man opdager og tackler udfordringer i egne arbejdssituationer
 • Interventioner og udviklingsforløb, der sigter mod at udvikle menneskers talenter, styrker, emotioner, engagement og sundhed

Undervisning på modul 1 i efteråret 2020

København:

Uge 37: 10.-11. september

Uge 40: 1.-2. oktober

Uge 43: 22.-23. oktober

Uge 45: 5.-6. november

Uge 47: 19.-20. november

Aarhus:

Uge 36: 3.-4. september

Uge 39: 24.-25. september

Uge 41: 8.-9. oktober

Uge 44: 29.-30. oktober

Uge 46: 12.-13. november

Find flere informationer:

Timeplaner efterår 2020

 • Vælg din uddannelse (Positiv psykologi, master)
 • Vælg dit modul
 • Vælg uge
 • Tryk på ’vis timeplaner’

Modul 2: Positiv psykologi i læring og læringsmiljøer

På det andet modul på Master i Positiv psykologi sætter vi fokus på individuel og kollektiv læring og kreativitet. Vi ser på redskaber til at organisere og lede gode læringsmiljøer i uddannelse og arbejdsliv på baggrund af teorier og metoder fra positiv psykologi.

Vi stiller spørgsmål som:

 • Hvilke betingelser er der for kreative læringsmiljøer og innovative læringsmiljøer, og hvordan leder og udvikler man dem?
 • Hvordan faciliterer man videndeling og sociale læreprocesser, som involverer deltagerne og skaber resultater i uddannelsessammenhænge og på arbejdspladser?
 • Hvordan bruger man klient - og personcentrerede metoder i udviklingen af lærings- og arbejdssituationer?
 • Hvordan identificerer man behov og styrker?
 • Hvordan beskriver, begrunder og igangsætter man interventioner og udviklingsprocesser i lærings- og arbejdsmiljøer?

Modul 3: Positiv psykologi i ledelse og organisation

På det tredje modul beskæftiger vi os med, hvad der kendetegner velfungerende organisationer og et meningsfuldt arbejdsliv. Du får som studerende indsigt i og metoder til at arbejde med positiv psykologi i organisationer.

Vi arbejder med:

 • Begreber, teorier og forskning vedrørende optimale psykiske tilstande som flow, mindfulness og meningsfylde, og hvordan vi anvender dem inden for ledelse, samarbejde og selvledelse
 • Ledelse og organisation i det moderne arbejdsliv - fx betydningen af positivt lederskab for værdi- og resultatskabelse på offentlige arbejdspladser
 • Udviklingstendenser og konfliktpunkter i uddannelse, arbejdsliv og sundhedsarbejde, der i særlig grad kan blive beriget af den positive psykologis konstruktive og potentialeforløsende tilgang
 • Metoder til udvikling af ledelse og samarbejde - fx coachende spørgeteknik - og egen selvledelse og samarbejdsstil

Undervisning på modul 3 i efteråret 2020

København:

uge 36: 3.-4. september

uge 38: 17.-18. september

uge 40: 1. oktober

uge 43: 22.-23. oktober

uge 44: 29. oktober

uge 46: 9.-10. november

uge 49: 30. november

Aarhus:

uge 37: 10.-11. september

uge 39: 24.-25. september

uge 41: 8. oktober

uge 44: 29.-30. oktober

uge 45: 5. november

uge 46: 12.-13. november

uge 50: 7. december

Find flere informationer:

Timeplaner efterår 2020

 • Vælg din uddannelse (Positiv psykologi, master)
 • Vælg dit modul
 • Vælg uge
 • Tryk på ’vis timeplaner’

Modul 4: Masterprojekt

Masterprojektet afslutter Master i Positiv psykologi. Du arbejder med positiv psykologis teorier og metoder med henblik på at analysere og formidle en selvvalgt problemstilling inden for masteruddannelsens emneområde.