Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Fleksibel master

En masteruddannelse som fleksibelt forløb giver dig mulighed for at sammensætte en individuelt tilrettelagt masteruddannelse af moduler og valgfag fra forskellige uddannelser.

Det fleksible forløb består af to faser: et obligatorisk vejledningsforløb og et efterfølgende uddannelsesforløb, der afsluttes med et afgangsprojekt.

Personlig uddannelsesplan

Du skal søge optagelse for at komme til en obligatorisk vejledningssamtale. Hvis du opfylder adgangskravene, bliver du inviteret til en samtale, hvor du sammen med den faglige koordinator udarbejder en individuel uddannelsesplan. Uddannelsesplanen fungerer som din studieordning og angiver, hvilke mastermoduler og valgfag, der skal indgå i uddannelsen, og hvilket hovedemne uddannelsen ligger indenfor. Et fleksibelt forløb på DPU skal have en pædagogisk vinkling.

Hovedemnet danner også grundlag for den titel, som den fleksible masteruddannelse udløser:

  • Master (Pædagogisk udviklingsarbejde)
  • Master (Professionsuddannelse)
  • Master (Ledelses- og organisationsudvikling)
  • Master (Uddannelsesplanlægning og -vejledning)

Uddannelsesplanen fastlægges under vejledningsforløbet, men der er mulighed for at revidere planen, fx hvis udbuddet af mastermoduler og valgfag ændrer sig. En masteruddannelse som fleksibelt forløb vægter præcis 60 ECTS-point.

Afgangsprojekt

Uddannelsesforløbet afsluttes med et individuelt, skriftligt afgangsprojekt. Projektet skal forbinde de enkelte uddannelseselementer. Afgangsprojektet bedømmes ved en mundtlig prøve, og der gives en samlet karakter for det skriftlige afgangsprojekt og den mundtlige præstation. Der er tilbud om vejledning til afgangsprojektet.

Valgfag - husk at søge optagelse

Du skal altid selv søge optagelse på valgfag via det digitale ansøgningssystem. Både når der indgår valgfag i din uddannelsesplan, og hvis du søger om at komme til vejledningssamtale forud for en fleksibel master og ønsker at følge valgfag i det kommende semester.

Deltagerbetaling

Vejledningssamtale

Deltagerbetalingen for en obligatorisk vejledningssamtale er 4.500 kr.

Moduler og valgfag

Deltagerbetalingen for uddannelseselementerne afhænger af, hvilke moduler og valgfag du vælger. Priserne er anført under de enkelte masteruddannelser.

Afgangsprojekt

Deltagerbetalingen for et afgangsprojekt, der vægter 15 ECTS-point, er i foråret 2022: 27.000 kr. Enkelte afgangsprojekter har en anden vægtning og dermed også en anden deltagerbetaling.

Prisændringer

Statstilskuddet til deltidsuddannelse fastsættes i finansloven for et år ad gangen. Aarhus Universitet tager forbehold for eventuelle justeringer af deltagerbetalingen i de kommende semestre.

Deltagerbetalingen for en masteruddannelse som fleksibelt forløb kan stige i løbet af uddannelsesforløbet.

Studievejledning og lovgrundlag

Mere information:

Studievejledningens informationer vedrørende opbygning af den individuelle masteruddannelse er under revision.

Lovgrundlag:

Har du spørgsmål?

Vejledning om den individuelt tilrettelagte Masteruddannelse som fleksibelt forløb ved DPU samt spørgsmål til adgangskrav, ansøgning og betaling:

Susanne Jacobsen
T: 87 15 28 07 - hverdage kl. 9-11:30, onsdag undtaget
E: fleksibelmaster@dpu.dk

Fakta

VARIGHED

1 - 6 år

ECTS

Hele uddannelsen: 60 ECTS

PRIS

Vejledningssamtale: 4.500 kr.
Moduler og valgfag - se under de respektive uddannelser
Afgangsprojekt (15 ECTS): 27.000 kr.
(Deltagerbetaling pålægges ikke moms)

ANSØGNING

1. september: undervisning i foråret
Der er åbent for efteroptag frem til 3.10.21
1. februar: undervisning i efteråret

Er du allerede i gang med en master?

Find information