Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Mød underviserne

Som Danmarks største og stærkeste universitetsmiljø for forskning i pædagogik og uddannelse, leverer DPU uddannelser på højt, internationalt og forskningsbaseret niveau. Det kan vi takket være vores forskere og undervisere, der har specialiseret sig i at formidle den nyeste viden inden for deres forskningsområder.

På Master i dansk som andetsprog er der en række undervisere, som alle er erfarne undervisere, og som samtidig har erfaring med at omsætte teori til praksis i uddannelsessektoren.


Bergthóra Kristjánsdóttir

Lektor ved DPU, Aarhus Universitet

Bergthóras forskningsområde er uddannelsespolitik og curriculum. Hun har blandt andet lavet læremiddelanalyser. Hendes interesseområder er bæredygtig sprogudvikling og sprogrettigheder, som hun arbejder med og videreudvikler.

Bergthóra er fagkoordinator for masteruddannelsen i dansk som andetsprog, og hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte hende.

Hjemmeside


Lars Holm

Lektor ved DPU, Aarhus Universitet

Som lektor i literacy og globalisering har Lars forsket i en lang række forskellige flersprogede lærings- og sprogmiljøer inden for uddannelsesområdet; fra daginstitutionsområdet og skoleområdet til dansk som andetsprog for voksne og universitetsområdet. Derudover har han gennem en årrække her i landet og i Letland og Grønland arbejdet med udvikling af andetsprogsdidaktik og andetsprogspædagogik samt med uddannelser i andetsprog på læreruddannelser og universiteter.

Hjemmeside


Helle Pia Laursen

Lektor ved DPU, Aarhus Universitet

De seneste ti år har Helle som forskningsleder for projektet Tegn på sprog undersøgt læse- og skrivepraksisser i sprogligt mangfoldige klasserum for at blive klogere på, hvordan læse- og skriveundervisningen kan tilrettelægges, så den tager højde for den stadigt stigende sproglige diversitet i uddannelsessystemet. Tidligere forskningsprojekter har blandt andet handlet om den sproglige dimension i fagundervisningen og om relationen mellem dansk og dansk som andetsprog i folkeskolen og gymnasiet.

Hjemmeside


Karen Bjerg Petersen

Lektor ved DPU, Aarhus Universitet

Karen er lektor i dansk som andetsprog og har stor erfaring i undervisning inden for sit fagområde, både i relation til andetsprogstilegnelse, andetsprogslæring samt sprog, kultur og identitet. Hun har forsket i læreplansudvikling indenfor undervisning i dansk som andetsprog i et historisk perspektiv og har arbejdet med emner som kultursyn, sprogsyn, fagsyn og den organisatoriske, uddannelsespolitiske udvikling i Danmark såvel som internationalt.

Hjemmeside


Claus Haas

Lektor ved DPU, Aarhus Universitet

Claus’ forskningsområder er medborgerskab, demokrati og identitetspolitik i (fag)didaktisk og flerkulturelt perspektiv. Claus har i en årrække undervist i kulturforståelse på moduler inden for dansk som andetsprog.

Hjemmeside


Nana Clemensen

Lektor ved DPU, Aarhus Universitet

Nana forsker i sprogsocialisering på tværs af hverdagslige og formaliserede praksisser. Hun har lavet langvarige sprogligt-etnografiske studier blandt børn, unge og familier i Danmark og Zambia og interesserer sig især for børn og unges fortolkninger og forvaltninger af etablerede magtforhold i deres indbyrdes interaktioner. Derudover har hun studeret sproglige identitetsdannelsesprocesser blandt lokale og internationale universitetsstuderende i Danmark.

Hjemmeside

Har du spørgsmål?

Hvis du vil vide mere om uddannelsens faglige indhold, er du velkommen til at kontakte