DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Unge udsatte mødre og deres små børn

Unge udsatte mødre og deres små børn

Om projektet

Dette projekt sætter fokus på unge udsatte mødre under 22 år. Hvordan og under hvilke betingelser udfolder moderskab og omsorg sig blandt udsatte unge mødre? Afsættet foretages i mødrenes egne perspektiver, oplevelser af handlemuligheder og ståsteder i livet for at fremme livschancer for både mor og barn. Formålet med projektet er at udvikle forskningsbaseret viden om udsatte unge mødre ud fra deres eget perspektiv og ud fra deres egne erfaringer for fremadrettet at udvikle viden om forebyggende indsatser.

Udgivelser

Kirsten Elisa Petersen og Kornelia Kraglund: Unge udsatte mødre og deres små børn

45 sider * ISBN: 978-87-7684-598-8 * DPU, Aarhus Universitet 2018

Tidsplan

Projektet er finansieret af Den sociale fond  for børn og unge og er startet i september 2015. Projektet placerer sig overordnet inden for den kvalitative forskningsmetode og anlægger samtidig et longitudinelt design, der bevirker, at både mødre, (fædre) og deres små børn kan følges over en 2-årig tids- og udviklingsperiode og allerede fra selve graviditetsforløbet.

Kontakt

Projektleder

Kirsten Elisa Petersen, lektor, phd.
Tlf.: 8715 1839
Mail:kepe@dpu.dk

Videnskabelig assistent:
Kornelia Kraglund
Tlf. 9350 8302
Mail: tiko@edu.au.dk 

DPU, Aarhus Universitet
Tuborgvej 164
Bygning D, lokale 304
2400 København NV