DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Projektbeskrivelse

Smagssansen er en af vores vigtigeste sanser, men i det moderne sam­fund har mange af os mistet forbindelsen til og viden om, hvor den gode smag kommer fra, på trods af, at der aldrig tidligere har været udgivet så mange kogebøger og produceret så mange TV-udsendelser om mad. Mange, ikke mindst de unge, har ofte et ringe kendskab til råvarer og tilberedning af et velsmagende måltid, og mange evner ikke at bedømme madens kvalitet. Det er påstanden bag nærværende projektforslag, at der er meget at vinde ved at styrke et individuelt, et kollektivt og et samfundsmæssigt fokus på smag. Smagen kan give mening for den enkelte, smagen kan bringe fællesskabet tilbage i en værdifuld madkultur, og smagen kan være nøgle til at løse vigtige sundhedsmæssige problemstillinger.

Der gennemføres et massivt tværdisciplinært samarbejdsprojekt med fokus på madens smag som central drivkraft for livsglæde, sundheds­fremme, læring, dannelse og madhåndværk med det formål, gennem en aktiv formidlingsindsats, at skabe muligheder for et bedre og rigere liv for den danske befolkning.

Ved at bygge på eksisterende og nyindvundet viden og erfaring vil et særligt udvalgt hold af forskere, undervisere og praktikere igennem et utraditionelt og tæt samarbejde på tværs af landet og på tværs af tradi­tionelle fagskel arbejde med smagen som én af nøglerne til det gode liv.

Projektets fokus er på smagsoplevelse og tilegnelse af viden og fær­digheder med betydning for brug af smagen som drivkraft for læring; udvikling af smagskompetencer; implementering af sensorisk viden og viden om håndværk i gode mad-, måltids- og smagsoplevelser; viden om smag som dynamo for fagintegration; samt viden om smag som motor for innovation af mad og tilberedningsteknikker.

Projektets overordnede idé knytter sig til smag og formidling, og der opereres med tre fokusområder, Læring, Gastrofysik og Håndværk, hvortil der kobles definerede aktionselementer. De forskellige dele er tæt integreret, og det overordnede mål med projektet nås ved for­midling af viden om smag og ved brug af eksemplets kraft snarere end storskala-afprøvning og egentlig produktion og madlavning. Den primære målgruppe er børn og unge og de, som underviser dem eller har ansvaret for maden i skolen eller på institutionen. Mange af projektets konkrete resultater er af generel karakter og vil blive formidlet til den brede befolkning.

Nordea-fonden har netop uddelt 38 af de 42 mio. kroner, projektet koster. Der er således tale et kæmpeprojekt, som går utraditionelt til værks for at udforske, udfordre og værdsætte smagen i det daglige måltid.

Projektets resultater vil løbende blive formidlet efter en kommuni­kationsstrategi, der omfatter projektets særlige målgruppe, børn og unge, såvel som bidrag til almindelig folkeoplysning, medier, events samt specielle konferencer og workshops. Alt materiale vil blive gjort offentligt tilgængelig på projektets hjemmeside: www.smagforlivet.dk.