DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Overskridelse af marginalisering, radikalisering og bandeinvolvering

Overskridelse af marginalisering, radikalisering og bandeinvolvering – samt udvikling af dokumentationsformer (Ansøgt)

I Danmark ses en øget tendens til at unge bliver involveret i bandemiljøer eller ekstreme grupper. Dette har medført et politisk og samfundsmæssigt fokus på radikalisering, forebyggende indsatser og exitmuligheder. Til trods for det øgede fokus mangler der stadig viden om, hvor mange der har deltaget i de forskelliges exitindsatser. Der mangler således også viden om, nationalt såvel som internationalt, hvorvidt og hvordan indsatserne hjælper deres brugere til etablering af ændret liv og hvor mange, der får tilbagefald til miljøet.

Forskningsprojektet vil undersøge mødet mellem forskellige interventioner og potentielle eller tidligere deltagere i ekstreme og voldelige grupperinger. Intervention forstås her som forskellige parters indsats i forhold til at forebygge radikalisering og bandeinvolvering, dette inkluderer også exitindsatser. Målet er at udvikle et sæt af dokumentationsformer, der kan bruges til at følge og differentiere ændringer i brugernes marginalisering, radikalisering og bandeinvolvering. Således er det projektets ambition at skabe refleksion af og udvikling af forskellige indsatsers praksis.