DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ledelseskompasset

Ledelseskompasset er udviklet med udgangspunkt i den canadiske skoleledelsesforsker Michael Fullans model for forandringsledelse og kan assistere skoleledelser i at arbejde systematisk med forandringsledelse i skolen.

Tænketeknologiske spørgsmål til at arbejde med felterne i kompasset

Feltet det moralske kerneformål

 • Hvad vil det moralske kerneformål være i jeres skoleorganisation, og hvordan spiller det sammen med de organisationsforandringer, I er i gang med? Hvilke andre kerneformål kunne I have valgt? Hvilke moralske goder bygger kerneformålet på, og hvilke har I valgt fra?
 • Hvad er kerneformålet med forandringen i relation til elevernes læring og trivsel?
 • Hvordan definerer ledelsen ”det gode”, som forandringen skal realisere? Hvordan leder ledelsen på medarbejdernes forpligtelse og indmeldelse i relation til kerneformålet?
 • Hvordan kan I indbygge en løbende etisk forholden jer til jeres moralske kerneformål og den organisatoriske

Feltet forandringsforståelse

 • Hvordan vil denne forandring påvirke organisationens medlemmer, ikke mindst i følelsesmæssig retning? Hvor kan der opleves stakåndethed, og hvor kan der fornemmes engagement og energi i forhold til forandringstiltag?
 • Hvad kan hvem henholdsvis miste og vinde ved forandring?
 • Hvilke reaktioner kan ledelsen forvente af deltagerne i forandringen?
 • Hvordan kan modstand redefineres som en kilde til viden om forandringens betydning for deltagerne?
 • Hvilke behov og muligheder for ledelse skaber disse reaktioner?

Feltet relationer og relationsskabelse

 • Hvordan arbejder ledelsen med at skabe forandring gennem at styrke relationer og opmærksomhed på andre afdelinger, teams, faggrupper og personer som ressourcer i organisationen?
 • Hvilke (nye) relationer får betydning i disse processer, og hvordan kan disse udvikles og styrkes med henblik på at skabe professionelle læringsfællesskaber?
 • Hvilke skyggesider og ikke-intenderede effekter kan det være hensigtsmæssigt at forholde sig ledelsesmæssigt til?

Feltet videns- og kapacitetsopbygning

 • Hvordan skabes og organiseres konkrete fysiske, mentale og virtuelle rum for fælles faglig udvikling og videndeling i relation til forandringen?
 • Hvordan organiseres praksisser og rum med henblik på at skabe relationer og mødesteder i organisationen, der forpligter på videnskabelse og videnanvendelse i fællesskab? Hvad vil vidensopbygning og videndeling sige i jeres skoleorganisation?
 • Hvilke forandringer giver det i forhold til de givne professionsidentiteter? Hvilke kulturelle forandringsprocesser medfører det? Hvilke affektive registre sætter det i gang?

Feltet skabelse af sammenhængskraft

 • Hvordan organiserer ledelsen sammenhænge mellem igangværende forandringsprocesser?
 • Hvordan sammentænkes de fire forudgående dimensioner med henblik på at skabe en balance mellem forstyrrelse og ligevægt i organisationen?