DPU

Aarhus Universitets segl

Fremdrift og arbejdsmarkedsrelevans

Projekt: Fremdrift og arbejdsmarkedsrelevans  – nye styringsmekanismer i uddannelsessystemet?

Om projektet

Er de mål- og kompetencebaserede universitetsreformer med til at motivere de studerende, højne gennemførslen og gøre dem mere ansvarlige? Og hvad betyder de øgede krav om hurtigere fremdrift og arbejdsmarkedsrelevant kompetenceudvikling i den forbindelse?

Målet med projektet er at undersøge i hvilken grad den øgede målstyring motiverer universitetsstuderendes prioriteter og valg under uddannelsen samt hvilken fremdriftsreformens krav om hurtig gennemførelse spiller heri.  

Mere om projektet

Delelementer i projektet

Projektet består af følgende tre delelementer:

Undersøgelsens resultater behandles og formidles som følger:

 • Umiddelbare udtræk til brug for de medvirkende organisationer (ultimo april 2015)
 • Samlet videnskabelig sammenfatningsrapport samnt summary (primo marts 2016)
 • Åben lanceringskonference (medio marts 2016)

 

 

Samarbejdspartere og netværk

Projektet udvikles og kvalificeres i løbende dialog med relevante interessenter og ressourcepersoner. Netværksgruppen mødes 1-3 gange årligt og består af følgende deltagere:

 • Hanne Leth Andersen, rektor, RUC
 • Bjarke Lindsø Andersen, ph.d.-studerende, AU
 • Birgit Bangskjær, chefkonsulent, AC
 • Sarah Gade Hansen, konsulent DI
 • Tue Hammer Lerche, DSF
 • Camilla Hutters, Lektor, Institut for Læring og Filosofi, AAU
 • Katja Brøgger Jensen, ph.d., leder af forskningsafdelingen, Professionshøjskolen UCC
 • Marianne Ping Huang, prodekan for uddannelse, Arts, AU
 • Anette Berentsen, politisk konsulent, DM
 • Lasse Rønaa, kandidatstuderende, Institut for Uddannelse og Pædagogik, AU
 • Charlotte Rønnhof, forskningspolitisk chef, DI
 • Camilla Gregersen, formand, DM

Følgende organisationer har medvirket til at distribuere spørgeskemaet blandt deres studentermedlemmer

 • Bibliotekarforbundet
 • Dansk Magisterforening, DM 
 • Dansk Psykolog Forening
 • Den Danske Dyrlægeforening, DDD
 • Djøf
 • IDA
 • JA
 • Landinspektørforeningen
 • De Offentlige Tandlæger
 • Tandlægeforeningen
 • Pharmadanmark

Projektkonklusioner sammenfattes i en analyserapport, som udkommer 2. marts 2016. Rapporten præsenteres for en bredere offentlighed på en konference primo marts 2016. Konferencen afholdes i samarbejde med DM.

Projektet indgår desuden i det internationale forskningsprogram Education, Policy and Organisation in the Knowledge Economy (EPOKE) under AU. Per 2016 vil det endvidere være affilieret Roehampton University (UK) med Laura Louise Sarauw som visiting scholar.

Kontakt

Laura Louise Sarauw, Ph.d., postdoc

Mail: lls@edu.au.dk

Mobil: 28959267

DPU, Aarhus Universitet
Tuborgvej 164, D275
2400 København NV