DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Vida-konference 2011

Socialt udsatte børn - social udsathed i dagtilbud

Konferencen er for alle professionelle, der arbejder med tidlige indsatser for udsatte børn i kommuner og dagtilbud og for deltagere i VIDA-projektet. Konferencen vil være opdelt i fagligt inspirerende oplæg om bl.a social arv, programmer for tidlig indsats, forældreinddragelse, og om at arbejde vidensbaseret og efterfølgende workshops (for VIDA-deltagere) .

Konferencen er den formelle start på forskningsprojektet 'Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud - modelprogram' (VIDA). VIDA belyser overordnet spørgsmålet: Hvordan tager vi i dagtilbuddene bedst hånd om socialt udsatte børn? Det omfattende projekt skal dokumentere hvilke pædagogiske indsatser i dagtilbud, der kan sikre udsatte børn en bedre tilværelse. Indsatsen består i at fremme socialt udsatte børns læring og trivsel. Det skal bl.a. ske ved at stimulere deres personlige, sproglige og sociale kompetencer samt deres logiske forståelse.

Forskningsprojektet vil involvere ca. 6.000 børn i ca. 120 daginstitutioner i fire kommuner. Indsatserne sker i et inkluderende miljø, det vil sige i det rum, hvor børnene befinder sig til dagligt - blandt de andre børn i børnehaven. Projektet er bestilt og finansieret af Socialministeriet."

Program

VIDA-konference tirsdag den 1.februar 2011

Konferencen faciliteres af Nina Tange, specialkonsulent, DPU, Aarhus Universitet

09.00-09.30  
Indskrivning og kaffe/the og scones.

09.30-09.40  
Velkomst.
Ved prodekan Claus Holm, DPU, Aarhus Universitet.

09.40-9.55  
Indledning.
Ved specialkonsulent Christina Barfoed-Høj, Socialministeriet.

9.55-10.55 
Om social arv/udsatte børn, Hvorfor er en tidlig indsats så vigtig? 
Ved professor Anders Holm, DPU, Aarhus Universitet.

Udsatte børn i dagtilbud: Viden, forskning, udvikling.
Ved lektor Bente Jensen, DPU, Aarhus Universitet. 

Om forskning i forældreinddragelse i den tidlige indsats.
Ved professor Peter Berliner, DPU, Aarhus Universitet.

10.55-11.10  
Spørgsmål fra salen.

11.10-11.30  
Pause.

11.30-12.30 
Clearinghouse - om at arbejde med evidensbaseret viden i pædagogiske indsatser  - generelt og mere specifikt om forældreinddragelse. 
Ved professor Sven Erik Nordenbo, DPU, Aarhus Universitet.

Læring og innovation i dagtilbud - udgangspunkter for udvikling af praksis.
Ved adjunkt Ulrik Brandi, DPU, Aarhus Universitet.

Fra viden til udvikling af praksis - Om VIDA-Uddannelse og implementering.
Ved lektor Bente Jensen, DPU, Aarhus Universitet, lektor Ove Steiner, UCS og lektor Ib Ravn, DPU, Aarhus Universitet

12.30-12.45  
Spørgsmål fra salen.

12.45-13.45 
Frokost i aulaen

14.00-16.00  
Workshops for VIDA-interventionsdeltagere.

16.00-16.30
Forfriskning og farvel i aulaen (VIDA-interventionsdeltagere)