DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Program og workshops

Konference: Effekter af VIDA. En vidensbaseret indsats i danske daginstitutioner rettet imod udsatte børns trivsel og læring

Program

Mandag d. 9. December 2013

9.15-9.45
Kaffe og check-in

9.45-10.00
Velkomst

10.00-10.20
Tale ved Social-, børne- og integrationsminister,
Annette Vilhelmsen

10.20-10.50
VIDA-modelprogrammet i danske dagtilbud. En innovativ tilgang til dagtilbudsindsatser - design og
metode / VIDA Interventions in Danish Daycare. An introduction to the design and methods of an innovative approach to Early Childhood Intervention v. Bente Jensen, projektleder, Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)

10.50-11.05
Kaffepause

11.05-11.45
Keynote: Hvad ved vi om effekter af tidlige programmer der styrker børns læring og trivsel? En international kontekst for at forstå VIDA / What do we know about the effectiveness of early education programs? The international context for understanding VIDA v. Dr. Steven Barnett, National Institute of Early Education Research, Rutgers University

11.45-12.25
Effekter af VIDA-programmet i danske dagtilbud - et randomiseret kontrolleret eksperiment / Effects ofthe VIDA program - a randomised controlled trial v. Peter Jensen, Astrid Würtz Rasmussen & Bente Jensen, AU (WS1)

12.25-12.45
Spørgsmål

12.45-13.45
Frokost

13.45-14.25
VIDA som organisatorisk læring og innovation - casestudie 1 (WS2) v. Ulrik Brandi & Bente Jensen, AU

14.25-15.05
Hvilke virkninger har VIDA-forældreprogrammet haft? – casestudie 2 (WS3) v. Dorte Kousholt & Peter Berliner, AU

15.05-15.20
Spørgsmål

15.20-15.30
Introduktion af Markedspladsen v. Stine Trentemøller, AU

15.30-16.30
Markedsplads (inkl. kaffe) v. Leif Glud Holm, AU. På Markedspladsen præsenteres VIDA-projektets
materialer, værktøjer samt publikationer. Desuden præsenterer institutioner konkrete eksempler på
lokalt arbejde med VIDA-programmet

16.30-17.10
Uddannelsen i VIDA-programmet og facilitering v. Ove Steiner Rasmussen, UCS, Kristina Kristoffersen, UCN (WS4) og Ib Ravn, AU (WS5)

17.10-17.30
Pejlemærker fra dagen samt formulering af spørgsmål til workshops v. Lars Lynge Nielsen, UCL (medlem af VIDA Følgegruppen)

17.30-18.30
Markedsplads

18.30-20.30
Middag

20.30
Aftenprogram (med surprise)

Tirsdag d. 10. december 2013

9.00-9.40
VIDA i samspillet mellem forskning, uddannelse og praksis (WS6) v. Jack Christensen, Brøndby kommune & Camilla Wang, PH Metropol

9.40-10.20
VIDA i praksis (WS7) v. Bjarne Olsen, Brøndby Kommune, Anne-Mette Frederiksen & Anita Andreassen, Gentofte Kommune, Hanna Højlund, Randers Kommune og Mette Munkholm Bisbo, Horsens Kommune

10.20- 10.40
Pause

10.40-11.20
Implementering af VIDA i kommunen gennem konsulenters støtte (WS8) v. Charlotte Buchhave, Dorte Le Coq & Dorte Brøns, Randers Kommune

11.20-11.35
Pejlemærker samt formulering af spørgsmål til workshops v. Lars Lynge Nielsen, UCL (og medlem
af VIDA Følgegruppen)

11.35-11.45
Introduktion til workshops (WS1-8)

11.45-12.45
Frokost
Markedspladsen er åben

12.45-13.45
Første workshoprunde – se oversigt (WS1-8)

13.45-14.00
Pause

14.00-15.00
Anden workshoprunde (WS1-8)

15.10-15.50
Evidens, metaforskning og praksis - hvordan hjælper VIDA- resultaterne? v. Sven Erik Nordenbo, AU

15.50-16.00
Spørgsmål

16.00-16.20
Opsamling, afslutning og tak for jeres deltagelse v. Bente Jensen, AU

 

WORKSHOPS

VÆLG WORKSHOPS TIL RUNDE 1 OG RUNDE 2:  Workshops 1-8  

WORKSHOP 1               

VIDA-modelprogrammet i et perspektiv om social innovation.

En metode til at modarbejde social arv, ulighed gennem forandringer af og i praksis. Hvilke effekter søges opnået? Hvad er effekterne og hvilke faktorer påvirker?

Bente Jensen, Peter Jensen & Astrid Würtz Rasmussen, Aarhus Universitet

I denne workshop uddybes ideen bag VIDA-modelprogrammets design, metoder og resultater af effektmålingerne. Vi stiller spørgsmålene, hvordan kan forandringer af og i dagtilbud modarbejde social arv og ulighed? Hvilke typer forandringsprocesser arbejdes med i VIDA? Styrker VIDA (Basis og Basis+) børns kognitive og socio-emotionelle udvikling? Er effekter afhængige af forældres involvering? Er udbyttet større for social udsatte børns end for andre mere privilegerede jævnaldrende? Hvilke faktorer mindsker eller fremmer effekt? VIDA-modelprogrammets resultater drøftes også ved at trække linjer ud til resultater af projektets casestudier.

 

WORKSHOP 2               

VIDA som organisatorisk læring og innovation – teori og resultater af casestudie 1

Ulrik Brandi, Aarhus Universitet

I denne workshop vil resultaterne fra analysen af mulighederne for skabelse af organisatorisk læring i VIDA dagtilbud blive præsenteret. Deltagerne vil høre om, hvordan man kan forstå arbejdet med at dele viden, som kan blive til innovative pædagogiske praksisser i VIDA dagtilbud, og hvilke faktorer der påvirker disse processer, så individuel viden og erfaringer bliver til organisatorisk læring.

 

WORKSHOP 3

Hvilke virkninger har VIDA-forældreprogrammet haft – resultater af casestudie 2

Dorte Kousholt, Aarhus Universitet

Workshoppen vil præsentere centrale resultater fra det studie, der udforsker hvordan dagtilbuddene i VIDA-Basis + arbejder med forældreinddragelse på nye inddragende måder i samarbejdet mellem dagtilbud og forældre om at styrke børns læring og trivsel. Workshoppen trækker på resultater fra casestudiets faser, og der anlægges et forandringsperspektiv. Desuden præsenteres og diskuteres centrale dilemmaer i forældresamarbejdet som følge af VIDA.

 

WORKSHOP 4

Uddannelse der sætter viden i spil

Ove Steiner Rasmussen, University College Syddanmark (UCS) og Kristina Kristoffersen, University College Nord (UCN)

Workshoppen præsenterer elementer fra uddannelsen, der inspirerer til forandringsprocesser og organisatorisk læring i dagtilbud. Der sættes fokus på VIDA- programmets materialer og værktøjer, som er udviklet med henblik på læring, forandring og udvikling af medarbejdernes innovationskompetencer. Der arbejdes med viden og vidensdeling, analyse af praksis gennem refleksionsværktøj, refleksions- og produktionsrum, oplæg til handlinger gennem guidelines og eksperimenter. Uddannerne fra de tre deltagende University Colleges, UCN, UCS og UCL, bidrager i workshoppen.

 

WORKSHOP 5

Facilitering

Ib Ravn, Aarhus Universitet

Når ledere af daginstitutioner skal skabe social innovation og eksperimentere med mere inkluderende læringsformer, går det ikke med den gamle mødemodel med timelange diskussioner domineret af de få højesttalende. En moderne leder skal facilitere sine medarbejdere stramt og venligt, så alle føler medejerskab, og der skabes resultater på den halve tid. Workshoppen giver eksempler på denne mere dynamiske og målrettede ledelsesstil.

 

WORKSHOP 6

VIDA i samspillet mellem forskning, uddannelse og praksis

Jack Christensen, Brøndby Kommune og Camilla Wang, Professionshøjskolen Metropol

Fra praksis gennem uddannelse og forskning til ny praksis. Hvad har betydning for dagtilbuddenes ændring fra pasningstilbud til strukturerede læringsmiljøer? Hvordan ændres de institutionaliserede rammer i dagtilbuddet fra grundlæggende antagelser om pasning, leg, dannelse og læring til nye, hvor innovative børnemiljøers læringssyn danner rammen om aktive læreprocesser? Med udgangspunkt I Brøndby Kommune søges disse spørgsmål belyst. Workshoppens deltagere bidrager med egne erfaringer og erkendelser.

 

WORKSHOP 7

VIDA i praksis

Bjarne Olsen, Brøndby Kommune, Anne-Mette Frederiksen & Anita Andreassen, Gentofte Kommune, Hanna Højlund, Randers Kommune og Mette Munkholm Bisbo, Horsens Kommune

Fra teori til pædagogisk praksis, igennem eksperimenter i børnehaven. På workshoppen er der mulighed for at få et indblik i, hvordan tre dagtilbud har arbejdet med VIDA i konkrete eksperimenter med henblik på målet om at styrke børnenes trivsel og læring.  Workshoppen tager udgangspunkt i spørgsmål såsom: Hvordan planlagde, igangsatte og udførte vi eksperimenterne, hvilke erfaringer har vi gjort os, og hvilken betydning havde det for vores praksis?

 

WORKSHOP 8

Implementering af VIDA i kommunen gennem konsulenters støtte

Charlotte Buchhave, Dorte Le Coq & Dorte Brøns, Randers Kommune

Randers er én blandt fire kommuner, der har arbejdet med VIDA-projektet i praksis.  20 daginstitutioner fra kommunen har deltaget, og i workshoppen vil der være fokus på, med hvilke perspektiver samt hvordan kommunen fra centralt hold har betragtet sin deltagelse i projektet. Herunder strategier, ressourcetildeling, konsulentopfølgning og deltagelse i projektet, netværksdannelse og samarbejde med andre projektkommuner, forskere samt undervisere.