DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

VIDA konference 2013

Konference: Effekter af VIDA. En vidensbaseret indsats i danske daginstitutioner rettet imod udsatte børns trivsel og læring

Ny viden om udsatte børns trivsel og udvikling i dagtilbud. Hvordan styrker man udsatte børns trivsel og læring i dagtilbud? Dette spørgsmål gav forskerne bag forskningsprojektet VIDA - Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud nye perspektiver på, da projektet blev afsluttet med en stor konference den 9.-10. december 2013.jahp@dpu.dk

VIDA er et forskningsprojekt, der har undersøgt effekter af, at ledere og pædagoger i dagtilbud kvalificeres til at arbejde målrettet, systematisk og vidensbaseret med at styrke børns trivsel og læring gennem inklusion i dagtilbud. Projektet har udviklet en række nye metoder og værktøjer der kan styrke kvalitet og professionel kompetenceudvikling.

Den afsluttende konference i december præsenterede resultaterne af såvel projektets effektmålinger som konkrete implementeringsstrategier ud fra et perspektiv om organisatorisk læring og social innovation.

På afslutningskonferencen var der oplæg fra Annette Vilhelmsen, Minister for Social-, børne- og Integrationsministeriet, den amerikanske forsker Steven Barnett med manges års erfaringer med forskning i ”Early Childhood Intervention”, professor Bente Jensen fra Aarhus Universitet, der har stået i spidsen for VIDA projektet, samt en række andre danske forskere og projektdeltagere.

På konferencen var der desuden oplæg fra alle projektets deltagere: Forskere fra Aarhus Universitet og de tre tilknyttede professionshøjskoler UCS, UCN og UCL samt Randers, Horsens, Gentofte og Brøndby kommunes dagtilbudschefer, konsulenter, samt ledere og pædagoger i de deltagende dagtilbud

Konferencen henvendte sig til politikere, kommuner, ledere, pædagogiske medarbejdere, forskere, lærere og studerende ved professionshøjskolerne.

Program

Se detaljeret program for konferencen og læs om konferenceworkshops her

Hent præsentationer og power points fra konferencen her

Tid og sted

Tid: 9.-10. december 2013 kl. 9.15-16.20
Sted: Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg