DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

VIDA konference 2012

Social innovation i daginstitutioner. Afholdt 24. maj 2012

Social innovation i daginstitutioner som svar på problemet med social ulighed, der viser sig i børnehaven, skolen, fortsætter i ungdomsuddannelser og videre frem

Konferencen tager udgangspunkt i forskningsprojektet VIDA: Vidensbaseret indsats for socialt udsatte børn. På konferencen tegnes et bredt billede af den forskningsmæssige viden om, hvad der virker i arbejdet med udsatte børn og unge og hvad der evt. ’modvirker’. Social innovation defineret som varig fornyelse af praksis med henblik på at fremme udsatte børn livschancer.

Der vil være oplæg fra førende danske og internationale forskere om betydningen af en tidlig indsats i børnehaven overfor udsatte børn og forældreindsatser samt erfaringer med implementering.

Om konferencen

Der sættes sættes på konferencen fokus på mulighederne for fornyelse i dagtilbud, der har til hensigt bedre end hidtil at give ’alle børn’ de bedste livschancer fra den tidligste alder, og betydningen af professionelles faglighed, uddannelse i innovativt perspektiv.

Det sker på baggrund af dansk og international aktuel viden og igangværende indsatser om målrettede systematiske indsatser til fremme af børns læring og trivsel gennem inklusion samt nye former for forældresamarbejde. Der gives eksempler fra den internationale forskningsverden samt fra VIDA, et omfattende dansk interventionsprojekt, der sigter imod læring og social innovation i dagtilbudssektoren

Formiddagen bidrager med oplæg fra førende forskere om spørgsmål såsom: Hvad ved vi om effekter af tidlig indsats, hvilke faktorer og processer fremmer effekter? Hvad ved vi fra longitudinelle studier? Hvad sker der på den internationale scene? Hvilken rolle spiller uddannelse og professionelles kompetenceudvikling?

Eftermiddagen indbyder til deltagelse i workshops om forandringer i dagtilbud på tre niveauer: et organisatorisk niveau, et institutionsniveau og et praksisniveau. På alle tre niveauer præsenteres eksempler på at arbejde med uddannelse, lære- og innovationsprocesser og ledelse af en organisatorisk læring med henblik på at skabe indsatser i dagtilbud, der virker.

Konferencen lægger vægt på vekselvirkning mellem formidling, refleksion og dialog.

Konferencen er for beslutningstagere, uddannere, ledere, forskere og politikere. Endeligt program for oplæg og workshops offentliggøres februar 2012.

Konferencen lægger vægt på vekselvirkning mellem formidling, refleksion og dialog.

Konferenceprogram

Konferencetalere

  • Christine Antorini, Minister for børn og undervisning
  • Bente Jensen, Lektor ved Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)
  • Edward Melhuish, Professor at University of London
  • Tarjei Havnes, Senior researcher at Statistics Norway and postdoc. at University of Oslo
  • Jan Peeters, Dr. and Project Coordinator at Ghent University
  • Mette Gørtz, Head of Centre for Survey/Register Data at SFI
  • Jacqueline Barnes, Professor at University of London.

Der er mulighed for simultan tolkning, hvis man i forbindelse med tilmelding i webshoppen markerer, at man gerne vil kobles på med en høretelefon