DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Udgivelser

Videnbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud - VIDA

VIDA-Forskningsserien

VIDA i København - Fortællinger fra praksis. Vidensbaseret indsats overfor udsatte børn i dagtilbud

44 sider * udgivet af Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune 2016


Bente Jensen: VIDA i København. Forskningsviden omsat i nye praksisser i dagtilbud. Et studie af nye pædagogiske tiltag i institutioner med sociale normeringer

80 sider * ISBN 978-87-7684-725-8 * udgivet af Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune 2016


Bente Jensen: Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud - Modelprogram. Forandring og effekt. VIDA-forskningsrapport 4

68 sider* ISSN 1904-8521 * VIDA-forskningsserien 2013:07 * Udgivet af VIDA, Aarhus Universitet


 

Peter Berliner & Bente Jensen (Eds.): Staff supported parental involvement in effective early interventions for at-risk children –a systematic research review. VIDA research review.

42 sider * ISSN 2244-9116 (Web) * VIDA research series 2013:01 * Udgivet af VIDA, Aarhus Universitet

Download som grati E-bog (pdf)


Bente Jensen (red.): Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud. MODELPROGRAM - UDVIKLINGSTENDENSER

 

116 sider * ISSN 1904-8521 * ISBN: 978-87-7281-848-1 * VIDA-forskningsserien 2012:02 * Udgivet af VIDA, Aarhus Universitet

Download rapporten som gratis E-bog (pdf)


Bente Jensen (red.): Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud. MODELPROGRAM - MIDTVEJSANALYSER

149 sider * ISSN 1904-8521 * VIDA-forskningsserien 2012:01 * Udgivet af VIDA, Aarhus Universitet

Download rapporten som gratis E-bog (pdf)


Bente Jensen (red.), Ulrik Brandi, Dorte Kousholt, Peter Berliner, Thomas Yung Andersen, Gunnar Hellmund, Anders Holm: Videnbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – modelprogram.Statusrapport 2. Baseline

148 sider *ISSN 1904-8521 *VIDA-forskningsserien 2011:03 * Udgivet af VIDA, Aarhus Universitet

Download rapporten som gratis E-bog (pdf)

Appendix til VIDA-STATUSRAPPORT 2:


Michael Søgaard Larsen, Anne Bang-Olsen, Peter Berliner, Hanna Bjørnøy Sommersel, Anne Grosen Pedersen, Anders Holm, Bente Jensen, Rune Møller Kristensen, Niels Ploug, Neriman Tiftikci:
Programmer for 0-6årige med forældreinvolvering i dagtilbud – En forskningskortlægning

175 sider * ISSN 1904-8521 * VIDA-Forskningsserien, 2011:02 * Udgivet af VIDA, Aarhus Universitet

Download rapporten som gratis E-bog (pdf)


Bente Jensen, Anders Holm, Camilla Wang, Dorte Kousholt, Ib Ravn, Michael Søgaard Larsen, Ove Steiner Rasmussen, Peter Berliner, Thomas Yung Andersen, Ulrik Brandi: Videnbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – modelprogram. Statusrapport 1. Design og metode

112 sider * ISSN 1904-8521 * VIDA-Forskningsserien, 2011:01 * Udgivet af VIDA, Aarhus Universitet

Download rapporten som gratis E-bog (pdf)