DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Modul 3

Modul 3: Udvikling af viden og undersøgelsesinstrumenter

Periode

Januar 2006 - maj 2009

Formål

Projektmodul 3 vedrører udvikling af viden og undersøgelsesinstrumenter, og formålet er:

  • at sammenstille og analysere eksisterende viden på området vedrørende målgrupper og målsætninger  
  • at udvikle teoretisk og empirisk funderede redskaber, som skal anvendes i analyser af pædagogers og børns handlekompetencer i de to interventionsstudier
  • at belyse pædagogernes forståelse af egne og børnenes handlekompetencer
  • at foretage empiriske undersøgelser, som skal supplere empirien i de to interventionsstudier i projektmodul 1 og 2.
Beskrivelse

I dette modul skal forskerne sammenstille og analysere eksisterende viden på området, hvilket skal danne grundlag for udviklingen af undersøgelsesinstrumenter. Endvidere gennemføres indsamling af viden om, hvordan pædagoger m.v. udvikler de dele af deres handlekompetencer, som har strategisk relevans for arbejdet med socialt udsatte børn og unge. Begge dele går forud for dataindsamlingen i interventionsstudierne i hhv. daginstitutioner og døgninstitutioner.
Undersøgelsen vil ydermere bestå i en kortlægning af de to deltagende kommuners strategier for at udvikle pædagogernes arbejde med socialt udsatte børn og unge.

En del af de undersøgelser, der finder sted i projektmodul 3, inkluderer dataindsamling vedrørende pædagogers forståelse og udvikling af deres egne handlekompetencer. Dette vil dels ske gennem indhentning af information fra deres praksis og dels gennem indhentning af viden om hvilke kilder uden for pædagogisk praksis, som har betydning for denne kompetenceudvikling.

DPU-forskere

Bente Jensen (koordinator)
Samt forskere fra projektmodul 1 og 2

Andre partnere
  • Frank Ebsen, Den Sociale Højskole København (Metropol)
  • Nordiske internationale forskerkolleger
  • Kommuners repræsentanter
  • UC repræsentanter