DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Modul 2

Modul 2: Interventionsstudie i døgninstitutioner

Periode

Modulet løber i perioden fra januar 2006 - maj 2009

Formål

Projektmodul 2 omhandler interventionsstudie i døgninstitutionerne, og formålet er:

  • at udvikle og implementere Kvalifikationspakken som bidrag til at etablere, hvad der antages at være 'best practice' i døgninstitutioner, herunder brugen af handleplaner
  • at belyse hvilke effekter Kvalifikationspakken har for institutioner, der arbejder under forskellige ydre vilkår

I modul 2 foretages der analyser af tidligere forskning og analyser af pædagogernes forståelse af egne og børnenes/de unges handlekompetencer. Denne viden anvendes som grundlag, for udviklingen af en faglig-pædagogisk kvalifikationspakke.

Selve udviklingen og implementeringen af Kvalifikationspakken vil ske i samarbejde med det pædagogiske personale. Effekten af interventionen måles ved at følge, om der sker et løft i pædagogernes handlekompetence som følge af implementeringen af Kvalifikationspakken.

Beskrivelse

Data for projektmodul 2 består af pædagogernes selvvurdering af handlekompetencer, observationer samt interviews med pædagoger, de unge og pårørende.

Baggrundsvariabler for institutionerne såsom uddannelsesniveau, rammevilkår, ressourcer, brug af viden etc. inddrages i analysen. Disse variabler kan eventuelt forklare forskelle i effekter på pædagogers kompetenceudvikling i de forskellige institutioner. Med andre ord kan Kvalifikationspakken altså tænkes at have forskellige forudsætninger for at virke under forskellige ydre forhold.

Der sigtes så vidt muligt mod at udvælge institutioner, der er ensartede i forhold til ungegruppens kendetegn og forholdet mellem personaleressourcer og gruppestørrelsen på de respektive institutioner. Institutionerne udvælges i Århus og Københavns Amt.

DPU-forskere

Niels Rosendal Jensen (koordinator)
Søren Langager
Helle Schjellerup Nielsen
Samt forskere fra projektmodul 3

Andre partnere
  • Nordiske forskerkolleger (se projektmodul 4)
  • Kommuners repræsentanter
  • UC repræsentanter