DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Oversigt

Projektmoduler i HPA-projektet

HPA-projektet er opdelt i seks projektmoduler.

De seks moduler

Hvert projektmodul har et selvstændigt formål, en kort beskrivelse og angivelse af DPU-forskere og andre samarbejdspartnere.

  • Projektmodul 1: Interventionsstudie i daginstitutioner 
  • Projektmodul 2: Interventionsstudie i døgninstitutioner 
  • Projektmodul 3: Udvikling af viden og undersøgelsesinstrumenter
  • Projektmodul 4: Erfaringsudveksling med praksisfeltet og internationale forskerkolleger
  • Projektmodul 5: Formidling til uddannelsesinstitutioner i samarbejde med UC' er
  • Projektmodul 6: Samlet resultatformidling og feedback til deltagende institutioner.
Gennemførelse af projekterne

Modulerne 1-3 gennemføres i tilknytning til hinanden, og fokuserer på at udvikle og gennemprøve interventionsformer i daginstitutioner og i døgninstitutioner. Desuden fokuseres der på effektmålinger.

Projektmodulerne 4-6 igangsættes løbende i takt med, at interventions- og effektstudiet gennemføres. Modulerne fokuserer på formidling af projektets resultater. Endvidere sigtes i mod videreudvikling i retning af et komparativt perspektiv i et fælles nordisk samarbejde.

Projektet er gennemført i perioden 2005-2009 og finansieret af af Det Strategiske Program for Velfærdsforskning (SPV), Inderigs - og Socialministeriet (tidligere Velfærdsministeriet).  

Deltagerne
I projektet deltager forskere fra Institut for Læring og Institut for Pædagogik, DPU, AU.

Desuden har følgende forskningsassistenter været tilknyttet projektet:

Mie Rasbech Nielsen
Jakob Haahr-Pedersen
Ann-Therese Arstorp
Mette Friis-Hansen


Projektet gennemføres i samarbejde med en række konsulenter fra de to kommuner, Århus og Hvidovre, der indgår i projektet. Endvidere gennemføres projektet i samarbejde med Den sociale Højskole København (Professionshøjskolen Metropol), Frøbelseminariet (UC Copenhagen), Pædagoguddannelsen Jydsk (VIA UC) og UC Nordjylland.