DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Forskere og samarbejdspartnere

Deltagere i VIDA-projektet

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem DPU, Aarhus Universitet, Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning v. DPU, UC SydDanmark og UC Lillebælt. Endvidere indgår EPINION-analyse som underleverandør i opgaven.

Deltagere fra DPU, Aarhus Universitet

Bente Jensen
Professor, ph.d., Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet. Forsker især med fokus på socialt udsatte børn, professionelles læring, kompetenceudvikling og innovation. Projektleder på projektet "Handlekompetence i pædagogisk arbejde med udsatte børn og unge - indsats og effekt" (HPA) (2005-2009). Projektleder på opgaven. Projektleder på VIDA projektet (2010-2013)[Læs mere]

Ulrik Brandi
Lektor, ph.d., Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet. Forsker i arbejdspladslæring, organisatorisk læring og forandring med specielt fokus på tværfagligt samarbejde inden for området 'udsatte børn og unge'. Deltager i opgaven med fokus på applicering af teorier om organisatorisk læring og innovation samt kvalitative studier i VIDA-modelprogram. [Læs mere]

Peter Jensen
Professor, ph.d., Institut for Økonomi, Aarhus Universitet. Forsker inden for områderne Empirical Labour Economics, Micro Econometrics og Economics of Education. Har bl.a. været medlem af the Economic Study Council og Director of the Graduate School for `Integration, Production and Welfare. Deltager i opgaven vedrørende kvantitative effektanalyser. [Læs mere]

Astrid Würtz Rasmussen
Post-doc., ph.d., Institut for Økonomi, Aarhus Universitet. Forsker inden for områderne Labour Economics, Economics of the Family og Education og deltager bl.a. i projekterne Daycare and Chlidren´s Longterm Outcomes og Family structure and child outcome. Deltager i opgaven vedrørende kvantitative effektanalyser. [Læs mere]

Peter Berliner
Professor MSO ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet. Har forsket i forældreprogrammer i Grønland, i traumatiserede flygtningefamilier i Danmark samt i katastrofe- og genopbygningssituationer, især i Mellemøsten og i Latinamerika. Medlem af det internationale Røde Kors baggrundsgruppe for psykosocial støtte og medlem af kommissionen for videnskabelige undersøgelser i Grønland. Deltager i opgaven med fokus på VIDA+forældrefokus. [Læs mere]

Dorte Kousholt
Lektor, ph.d., Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet. Forsker i børns og familiers hverdagsliv og fællesskaber og samarbejde i daginstitution, skole/SFO og hjem. Projektleder på forskningsprojektet "Børns og forældres perspektiver på familiearbejde" (2007-2009). Desuden deltaget forskningsprojektet "På tværs af familiearbejde og inklusion i skolen" (2007-2010). Deltager i opgaven med fokus på VIDA+forældrefokus. [Læs mere]

Michael Søgaard Larsen
Lektor, licentiat (ph.d.) i pædagogik, Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, Aarhus Universitet. Forsker i Evidensskabelsesprocessen i den pædagogiske forskning. Deltager som ansvarlig for Clearinghouse reviewet om forældreprogrammer. [Læs mere]

Ib Ravn
Lektor, ph.d., Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet. Har forsket i feltet "Facilitering af videnprocesser mellem mennesker i organisationer". Og har bl.a. skrevet bogen "Lærende møder og konferencer i praksis? og andre bøger om videnskab og samfund. Deltager i opgaven vedr. planlægning af intensive faciliterede læreprocesser for ledere. [Læs mere]

Nina Tange
Specialkonsulent, cand.scient., Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet. Nina har primært haft rollen som forandringsagent og har i samarbejde med forskere gennemført forandringsprocesser i adskillige både offentlige og private virksomheder. Nina arbejder primært med facilitering og coaching som læringsværktøjer. Deltager i opgaven vedr. planlægning og gennemførelse af faciliterede læreprocesser for ledere. [Læs mere]

 

Deltagere fra professionshøjskolerne

Ove Steiner Rasmussen
Lektor i almen pædagogik og ansat ved UC Syddanmark, Udviklings- og Forskningsafdelingen i Haderslev, Videncenter for Almen pædagogik og Formidling. Udviklet et nyt alment pædagogisk paradigme for førskolen og SFO baseret på systematik og kvalifikation af institutionernes opdragelses- og dannelsesopgave med teori, didaktik og forskning. Deltager i programmets uddannelsesdele. [Læs mere]

Karen Stougaard
Lektor, cand. pæd. psyk, Efter- og Videreuddannelsen, UC Lillebælt. Arbejder bl.a. inden for områderne Samfund og specialpædagogik, Individ og specialpædagogik samt Social inklusion og fungerer på Efter- og Videreuddannelsen som Modulansvarlig, underviser, vejleder og koordinator. Deltager i programmets uddannelsesdel. [Læs mere]

Kristina Kristoffersen
Områdeleder, Act2learn Pædagogik, UC Nordjylland. Ansvarlig for den samlede eftervidereuddannelse i UC Nordjylland inden for det pædagogiske og det sundhedsfaglige felt. Arbejder med strategiudvikling, uddannelsesudvikling, drift og personaleledelse. Deltager i programmets uddannelsesdel. [Læs mere]

Camilla Wang
Dekan ved professionshøjskolen Metropol. Indgår i den del af projektet, der samarbejder om udvikling af modeller for partnerskab mellem forskning, uddannelse og praksis om forankring og implementering af forskningsviden baseret på erfaringer fra VIDA-projektet. [Læs mere]