DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Verso

Om VERSO

[Læs mere om VERSO og seneste nyt om projektet på VERSOs egen hjemmeside: www.versonet.eu]

VERSO - Volunteers for European Employment - er et pan europæisk udviklings- og vidensprojekt, støtte af European Regional Development Fund, INTERREG IVC. Projektet samler fire forskningsinstitutioner og otte regionale myndigheder fra otte forskellige lande i Europa.

Baggrund

Arbejdsløsheden vokser over hele Europa, selvom der er forskelle fra region til region. Dele af Europa er ramt af en massiv arbejdsløshed blandt veluddannede unge, mens andre dele har mange ældre arbejdsløse, hvis kvalifikationer ikke står mål med arbejdsmarkedets udvikling. Det er også forskelligt indenfor hvilke rammer, regionale myndigheder skal søge at løse problemerne for de arbejdsløse. Det er imidlertid er tydeligt, at problemerne ikke kan løses alene indenfor rammerne af de traditionelle systemer uanset om det er velfærdsstatslige, familiemæssige eller markedsbaserede løsninger, borgeren henvises til, når man ikke kan få fodfæste på arbejdsmarkedet. Der er behov for nytænkning i hele Europa.

På tværs af Europa findes der vigtige erfaringer (good practice experiences) med, hvordan der kan skabes et frugtbart samspil mellem regionale politiske myndigheder og civilsamfundets frivillige i kampen mod arbejdsløshed. Udfordringen er dog både at få lokaliseret de gode erfaringer og desuden at få klarlagt, hvordan gode erfaringer kan overføres fra den ene nationalstatslige samfundsmæssige og kulturelle kontekst til den anden.

Et forsknings- og udviklingsprojekt

VERSO projektet er en syntese mellem et udvekslingsprojekt, et forskningsprojekt og et regionalpolitisk forandringsprojekt, hvor uafhængige forskere samarbejder med regionale politiske myndigheder.

Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædaogik (DPU) er leadpartner for projektet og ansvarlig for at gennemføre analysearbejdet sammen med tre andre forskningsinstitutioner i Europa: University of Ioannina (Grækenland), UAB - Universitat Autònoma de Barcelona (Spanien) og Budapest Business School (Ungarn).

Forskningsinstitutionerne vil foretage komparative analyser, der påviser, hvad der skaber social dynamik, og hvad der virker hhv. hvad ikke virker, når civilsamfundets frivillige inddrages i beskæftigelsesindsatsen. Analyserne vil omfatte en række casestudier og cost benefit analyser af brugen af frivillige i den lokale beskæftigelsesindsats baseret på de internationale målestandarder fra ILO (International Labour Organisation). De regionale politiske myndigheder får udvekslet erfaringer og får en forskningsbaseret viden om, hvad der virker i lokale beskæftigelsesindsatser, og hvordan de gode erfaringer kan overføres.

VERSO vil endvidere udvikle et good practice katalog til brug i de deltagende regioner. Desuden munder projektet ud i en række forskningsbaserede policy recommendations i 2014 med det formål at pege på følgende: hvilke frivillige indsatser virker – for hvem og på hvilken måde; hvordan de kan overføres på tværs af Europa; hvilke problemer kan i dag ikke overlades til hverken familien, markedet eller staten, som derfor med fordel bør løses i et nyt samspil.

Læs mere om VERSO på projektets hjemmeside: www.versonet.eu

Et projekt under INTERREG IVC programmet

Medfinansieret af EDRF