DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Om netværket

Om Netværk for yngre forskere på udsatte børne- og ungeområdet (NBU)

I Netværk for yngre forskere på udsatte børne- og ungeområdet (NBU) mødes forskere i begyndelsen af deres forskerkarriere for at diskutere og dele viden på tværs af fagligheder og institutioner. At medlemmerne er i begyndelsen af deres forskerkarriere vil sige, at de ved indtrædelsen i netværket er ph.d.-studerende eller er ansat som adjunkt/forsker ved en forskningsinstitution i Danmark.

Et centralt formål med netværket er at give mulighed for, at forskere på tværs af danske institutioner kan mødes og udveksle erfaringer og viden. Herudover er et formål at fremme samarbejde inden for netværket og derved også på tværs af forskningsinstitutioner. Dette skal medvirke til et samlet miljø, der aktivt kan bidrage til synliggørelsen af forskning i udsatte børn og unge. Netværkets overordnede formål er således på sigt at styrke forskningen i udsatte børn og unge i Danmark. 

Netværket afholder møder tre gange årligt, og mødested går på skift blandt de repræsenterede institutioner. Forskningen inden for netværket er funderet inden for børn og unge i udsatte positioner, men dækker et bredt spektrum af perspektiver på dette forskningsfelt fra småbørn til unge og inden for forskellige fag- og metodediscipliner.