DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Socialpædagogik i bo- og dagligtilbud

Søren Langager, Ole Robenhagen, Annemarie Højmark og Peter Allerup:

Socialpædagogik i botilbud for voksne med varig nedsat psykisk funktionsevne

172 sider

ISBN 978-87-7430-061-8

 

 

 

Om bogen:

Gennem de senere år har socialpædagogiske indsatser i bo- og dagtilbud for voksne med psykiske og fysiske handicap haft såvel mediernes som myndighedernes bevågenhed, og episodeskildringer om omsorgssvigt, forråelse og økonomisk tvivlsomme dispositioner har med jævne mellemrum fyldt medierne. Men hvordan ser "den almindelige dagligdag" ud i botilbuddene, og hvordan beskriver og vurdere de ansatte pædagoger og omsorgsmedhjælpere selv de støtte- og omsorgsopgaver, de varetager?

 

Der findes i dag ingen større kortlægninger og beskrivelser eksklusivt rettet mod dagligdagen og arbejdsvilkårene inden for botilbud til voksne med udviklingshæmning, og projektet Socialpædagogik i bo- og dagtilbud for voksne med varig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne, der med økonomisk støtte fra FOA er gennemført af en forskergruppe ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, har haft som mål at tilvejebringe forskningsbaseret viden om dette socialpædagogiske indsatsfelt.

Projektets empiriske fokus er socialpædagoger og omsorgsmedhjælpere. Deres arbejdsopgaver, oplevelse af belastninger i det daglige arbejde, samarbejde med kolleger og graden af fælles faglighed, herunder den kontekst, disse faggrupper arbejder inden for: Hvad karakteriserer bosteder med voksne med vidtgående fysiske og psykiske handicap som primær målgruppe, hvorledes er de daglige rutiner og samarbejdsrelationer mellem de involverede faggrupper, og hvilke udviklingstendenser inden for området har kunnet iagttages gennem de seneste år?

Delprojektet "Socialpædagogik i botilbud for voksne med varig nedsat psykisk funktionsevne", har som mål at tilvejebringe viden om og indsigt i arbejdsvilkår, jobfunktioner, fysiske og psykiske trivsel i arbejdet, uddannelses- og erfaringsbaggrund og oplevelse af faglig identitet blandt medarbejdere i botilbud for voksne med psykisk handicap. En kortlægning gennemført med deltagelse af pædagoger, omsorgsmedhjælpere og ledere i Københavns Kommune, og som baseres på en større spørgeskemaundersøgelse med såvel ?hårde? som "bløde" data, suppleret med antropologiske feltstudier i et bo- og dagtilbud, og gennemgang og analyse af eksisterende aktuel viden inden for området.