DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Organisationsudvikling og socialpædagogisk praksis

Klaus Kasper Kofod og Niels Rosendal Jensen:

Organisationsudvikling og socialpædagogisk praksis i bo- og dagtilbud for voksne udviklingshæmmede

88 sider

ISBN 978-87-7430-058-8

 

 

Om bogen:

Denne rapport beskriver og analyserer et forsknings- og udviklingsprojekt for "Organisationen for Voksne Udviklingshæmmede" i Ballerup Kommune, som er forløbet fra marts 2008 til februar 2009. Rapporten er en forløbsrapport, som gør rede for processen i projektet og for de første analyser af de observerede fænomener i Organisationen.

Rapporten gennemgår organisationens udvikling både med henblik på et kvalitetsløft af Organisationens grundydelse, på ledelsesudvikling, herunder ledernes visioner for Organisationens udvikling, og endelig på udvikling af arbejdsmiljøet for at medvirke til, at Organisationen fortsat er en attraktiv arbejdsplads for nuværende og kommende medarbejdere.

I rapporten indgår også foreløbige opgørelser af en spørgeskemaundersøgelse, som er gennemført parallelt med de andre undersøgelser i forskellige dele af landet, der indgår i to andre rapporter i DPU's rapportserie "Socialpædagogisk faglighed og voksne med psykisk/fysisk handicap". Spørgeskemaundersøgelserne vil derved indgå i en større delvis landsdækkende spørgeskemaundersøgelse sådan, at besvarelserne fra Organisationen for Voksne Udviklingshæmmede i Ballerup Kommune kan blive sammenlignet med tilsvarende bo- og dagtilbud i andre dele af landet. Denne anden del af undersøgelsen afsluttes i 2010.