DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Om tilsætning og opfindsomhed

Annemarie Højmark:

Om tilsætning og opfindsomhed

- En pædagogisk antropologisk undersøgelse om begrundelser i socialpædagogisk arbejde med voksne med udviklingshæmning i botilbud

81 sider

ISBN 978-87-7430-046-5

 

 

Om bogen

Projektet, der er støttet med midler fra BUPL og SL's forskningsfond, præsenterer et antropologisk perspektiv om socialpædagogik i botilbud for voksne med udviklingshæmning. Dermed er interessen fokuseret på det, medarbejderne, som dem der skal intervenere, og beboerne, som har behov for og ret til støtte, gør sammen i hverdagslivet i botilbud.

Rapportens analyser bygger på otte ugers feltstudier med deltagende observation suppleret med kvalitative interview med syv pædagoger. Samlet indgår tre botilbud, udvalgt ved deres forskellighed, i projektet.

 

I feltrapporten står det centralt, at i medarbejdernes møde med beboerne møder de tilsættende beboere, som med deres indvirkning på situationerne, de er i sammen, præger den pædagogiske opgaveløsning. Den gensidige påvirkning af situationerne udgør i rapportens antropologiske perspektiv grundlaget for at forstå og formidle sammenhænge i socialpædagogikkens handlingsrum, som pædagogen skal begrunde.

I rapporten formidles fire sådanne sammenhænge, hvoraf én er særlig bemærkelsesværdig. Det er 'at opfinde pædagogisk handling i hverdagens kontaktsomhed', for via opfindsom handling i mødet med beboerne, udvirker medarbejderne pædagogik i hverdagens samspilssituationer, såvel som i to af de øvrige sammenhænge for pædagogisk mellemkomst rapporten fremstiller om 'at fremme noget' og 'handling i forud definerede situationer'.

Konklusionen er, at det at handle opfindsomt, efterhånden som behov for intervention dukker op, ikke er at handle hovedløst eller tilfældigt. Via opfindsom pædagogisk handling kan medarbejderen bl.a. kompensere for det, beboeren selv ville have gjort, dersom han havde kunnet, så han i deres samvær kan fremstå så selvstændig på sine præmisser som muligt. ?Kompenserende handling? er feltberetningens fjerde og sidste kategori.

I Interviewanalysen står det netop fremtrædende, når det er pædagogernes egne italesættelser der sættes i centrum for analyse, at medarbejderne arbejder målrettet og fokuseret med, at beboeren kan fremstå med sine ressourcer (frem for ved sin funktionsnedsættelse) i deres møde. Arbejdet med beboerens ressourcer, og hvordan beboerne mødes som ressourcehavende og støttes som ressourcebrugende formidles i interviewanalysen gennem fire kategorier om hhv. 'motivation & magt', 'inddragelse', 'udviklingsfortolkninger' og 'tryghed & gensidighed'.