DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Projekter

Aktuelle projekter

Sortér efter: Startdato | Slutdato | Titel

 1. Pædagogisk kvalitet i klubber for børn og unge

  Grethe Kragh-Müller & Charlotte Ringsmose

  I projektet undersøges gennem interviews, tegninger og spørgeskema, hvad børn og unge betragter som pædagogisk kvalitet i klubber. Desuden er forvaltningen, pædagoger og ledere i klubber blevet interviewet.
  Formålet med projektet er at danne grundlag for udvikling af en KIDS for klubber - et redskab til evaluering og udvikling af pædagogisk kvalitet i klubber for børn og unge.Beskrivelse

  15/10-202018/06-2021

 2. Tværfaglig indsats i forhold til børn og familie i udsatte positioner - Interdisciplinary efforts in relation to children and families in vulnerable positions - the first 1000 days.

  Fabio Dovigo, Grethe Kragh-Müller, Kirsten Elisa Petersen & Sebastian Damkjær Ohlsen

  Børn i Danmark har fra begyndelsen af livet ikke de samme muligheder for trivsel, læring og udvikling. Projektets formål er derfor at understøtte børns udviklingsbetingelser i de første 1000 dage, i et tværprofessionelt perspektiv på tværs af familie, sundhedsplejerske og pædagoger i daginstitution. Dertil er målet at generere forskningsbaseret viden, der konkret kan anvendes af pædagoger og andre faggruppers i arbejdet med børn og familier i udsatte positioner.

  Children in Denmark from the beginning of life do not have the same opportunities for well-being, learning and development. The purpose of the project is to support children's developmental conditions in the first 1000 days, in a cross-professional perspective across family, healthcare and daycare. In addition, the project will generate research-based knowledge that can be used by educators and other professional groups working with children and families in vulnerable positions.Beskrivelse

  01/10-202001/10-2021

 3. Forskningsprojekt: Pædagogisk Kvalitet i Dagplejen

  Bente Jensen, Roderick Peter Walker & Lone Amdi Boisen

  Projektet Pædagogisk Kvalitet i Dagplejen (PKD) undersøger:
  Hvordan kan styrket pædagogisk kvalitet i dagplejen (PKD) med fokus på nære sociale relationer og udviklende interaktioner mellem barn og dagplejer styrke børns sociale og emotionelle udvikling og sprog? Beskrivelse

  29/06-201831/12-2022

 4. Pædagogisk kvalitet i dagtilbud med fokus på nære sociale relationer og interaktioner mellem barn og voksen

  Bente Jensen

  Donationen fra TrygFonden går til at undersøge, hvordan et nyt projekt om Pædagogisk kvalitet i dagtilbud med fokus på nære sociale relationer og interaktioner mellem barn og voksen kan øge børns livschancer. Specifikt vil projektet undersøge effekten af den Vygotsky inspirerede tilgang: Abecedarian for nul- til treårige i vuggestue og dagpleje med henblik på at forbedre børnenes sociale, emotionelle trivsel og sproglige udvikling. Projektet understøtter derved arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan. Nobelprismodtager James Heckman har påvist en samfundsøkonomisk gevinst ved at investere i en stimulerende barndom til alle børn, og i forbindelse med projektet skal der laves en cost-benefit-analyse af indsatsen, der forventes at give argumenter for at forankre metoden. Desuden skal et ph.d.-studie kaste lys over, hvad der sker i implementering af indsatsen. 90 pct. af danske et- til treårige er i dagtilbud.


  Beskrivelse

  01/04-201817/05-2021

 5. Value - værdsættelse af diversitet i dagtilbud

  Bente Jensen, Maria Marquard, Peter N. Allerup & André Torre

  VALUE: fokus på at værdsætte diversitet I dagtilbud
  VALUE sætter fokus på at styrke samarbejdet mellem alle medarbejdere som er involveret i at arbejde med læring og omsorg i dagtilbud med børn af forskellig social baggrund og værdsættelse af medarbejdere med forskellige baggrund og erfaringer. Der rettes speciel opmærksomhed på den rolle og position som professionelle med lav eller ingen uddannelse/ pædagogmedhjælpere. Spørgsmål der stilles i projektet er hvordan styrkes pædagogmedhjælperes rolle og identitet? Hvordan involveres pædagogmedhjælpere i professionel udvikling og planlægning?
  Med andre ord: VALUE handler om at værdsætte diversitet in dagtilbuds opgaver mht omsorg og læring: At værdsætte diversitet I samarbejdet mellem alle dagtilbuds professionelle vil hjælpe dagtilbud til bedre at adressere lærings og omsorgs behov blandt børn med forskellige baggrund – familiemæssigt og lokalmiljø.
  Hvad er projektets formål?
  Projektets specifikke formål er:
   At opnå en detaljeret forståelse for den situation som pædagog medhjælpere, der assisterer og hjælper pædagoger I samarbejdet om både at varetage omsorgs- og lærings behov blandt børn af forskellig baggrund, familiemæssig og mht. lokalmiljø.
   Udvikle, teste og implementere innovativ professionel efter-videreuddannelsesforløb for hele teamet inden for dagtilbud. Forløb som (1) styrker en samarbejdstilgang /samskabelses-tilgang i forbindelse med at adressere de lærings og omsorgsbehov som børn af forskellig baggrund og lokalmiljøer har og (2) styrke pædagogmedhjælperes rolle og position.
   Vække opmærksomhed blandt policy makers og organisationer knyttet til dagtilbudsfeltet om: (1) at gøre pædagogmedhjælperes position, der måske hidtil har være usynlig mere synlig; (2) vigtigheden af at tage et kollaborativt (kollektivt) approach til dagtilbuds udvikling i en multi-diversitets komplekt samfund; (3) arbejdsbetingelser, som er nødvendige for at styrke position and handlekraft (agency) blandt pædagogmedhjælpere og at styrke et kollaborativt (kollektivt) approach.
  Beskrivelse

  01/01-201830/05-2021

Afsluttede projekter

 1. Betydningen af corona for pædagoger og børn i daginstitutioner

  Kragh-Müller, G. & Christenson, L. A.

  30/04/202016/12/2020

  Projekter: ProjektForskning

 2. Børneperspektiver på LæseLeg

  Kragh-Müller, G.

  03/09/201915/05/2020

  Projekter: ProjektForskning

 3. Tidlig indsats

  Kragh-Müller, G. & Ringsmose, C.

  24/01/201821/02/2019

  Projekter: ProjektForskning

 4. KIDS Fritid

  Kragh-Müller, G. & Ringsmose, C.

  01/01/201701/06/2019

  Projekter: ProjektForskning