DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Pengeskabelse

Samfundets penge skabes af private banker

Et bæredygtigt samfund, hvor mennesker kan blomstre op og leve i fred med hinanden, forudsætter, at vi har et stabilt og rimeligt betalingssystem at udveksle vores ressourcer, arbejdskraft og forbrugsmuligheder med.

Det har vi ikke i dag. Ca. 95% af samfundets penge skabes ud af den blå luft i private banker, når de udlåner penge til deres kunder. Mere præcist: Banker LÅNER ikke penge ud, de skaber dem. Hvert udlån øger samfundets pengemængde, og hver gang et lån indfris, tilintetgøres pengene og pengemængden reduceres tilsvarende.

Som bekendt er bankernes primære interesse ikke bæredygtig produktion og social ansvarligt forbrug, men egen indtjening, der i vid udstrækning sikres gennem maksimalt rentebelagt udlånsvirksomhed. Det giver periodisk, som vi har set i årene siden finanskrisen 2008, en række skævheder - økonomisk og socialt og i forhold til naturgrundlaget.

Der findes andre pengesystemer, hvor en samfundsbank eller andre offentlige instanser står for (en del af) pengeskabelsen (fx under New Deal i USA). En samfundsbank kan dirigere pengene socialt ønskværdige steder hen og opkræve en minimal rente, hvis nogen overhovedet.

Mekanismerne bag bankernes pengeskabelse udforskes intenst internationalt i disse år, og dette arbejde følges og oversættes til danske forhold. Se blogposter af Ib Ravn her og på bloggen Gode Penge.