DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Bedre møder i folkeskolen

Bedre møder i folkeskolen

Lærere bruger meget af deres tid på møder. Som profession er lærere selvstyrende - og derfor somme tider kritiske over for ledelse, også mødeledelse. Men hvordan får man så effektive og fokuserede møder, hvor alle deltagerne bidrager med det bedste de har og får skabt resultater i fællesskab?

Der findes en metode til bedre møder, der ikke fordrer en autoritær leder: facilitering. Her påtager en kollega sig rollen som facilitator, der hjælper teamet, udvalget eller PR-mødet med at nå dets mål på den aftalte tid - på en måde så alle har medejerskab til mødets beslutninger.

Vi tilbyder træning i mødefacilitering for lærere, skoledere og andre skolemedarbejdere

  • Alle medarbejderne. Skal hele din skole have et lynkursus i mødefacilitering, kommer vi ud til jer en eftermiddag og præsenterer og afprøver faciliterede møder. Pris: 10.000 kr plus transport (læs mere her).
  • Kun skolens mødeansvarlige. En heldags workshop for ledere, teamkoordinatorer o.l., hvor teknikker til mødefacilitering trænes. Pris: 20.000 kr. plus transport (læs mere her).

Træningen leveres af mødeforsker og -rådgiver Ib Ravn og projektmedarbejderne Kirstine Kvist Jacobsen og Martin Haldbo Gredal. Kontakt Ib Ravn for yderligere oplysninger på ravn@dpu.dk eller tlf. 28 95 95 01. 

Læs mere i artiklen "Bedre møder gennem facilitering" (17 sider) eller se andre af vores artikler om bedre møder her. En kort artikel i Folkeskolen om vores forskning i møder, med 11 gode råd ligger her.