DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Visuel kultur som pædagogisk fagområde

Enheden har til opgave at udvikle pædagogisk antropologisk forskning med særlig fokus på det visuelles dannelses- og uddannelsesmæssige roller og funktioner i senmoderniteten.

Forskningsenheden arbejder med projekter, hvor der anvendes pædagogisk antropologiske forskningstilgange og fokuseringer i undersøgelsen af det visuelles betydninger og funktioner i pædagogiske rum. 'Det visuelle' omfatter tre forskellige områder:

  • visuelle fænomener, som er det, vi kigger på, f.eks. malerier, fotografier, skulpturer, offentlige og private miljøer
  • visuelle begivenheder, som omfatter hele synssituationen, som den finder sted i relationen mellem betragteren og det visuelle fænomen
  • visuel kultur som refleksionsstrategi, som er karakteriseret ved sin anvendelse af forskellige former for videnskabelig interdisciplinaritet og transdisciplinaritet.

Således åbner visuel kultur som pædagogisk fagområde for en bred
orientering mod andre æstetiske praksisformer, der ses som interaktive
komponenter i udforskningen af det visuelle. Her tænkes på lyd, tekst og
performativitet.

Forskningsfelter:

  • Didaktiske orienteringer inden for området visuel kultur
  • Pædagogisk-antropologiske studier af sansebaserede rationaler i visuelle orienteringsstrategier