DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Forskningsprogrammer

En stor del af forskningen ved DPU foregår
i regi af en række forskningsprogrammer, der tematisk
og organisatorisk danner rammen for forskningsprojekter og -aktiviteter.

ENGAGE - Trivsel og mistrivsel blandt børn og unge

Forskningsprogrammet ENGAGE - Trivsel og mistrivsel blandt børn og unge (på engelsk (Dis)engaging children and young people) er optaget af: Hvordan skoler og ungdomsuddannelser strukturerer og former betingelser for børn og unge. Hvordan børns og unges tilblivelsesprocesser og muligheder for at tilhøre fællesskaber sættes institutionelt, og samtidig tages i brug, og måske videreudvikles eller helt afvises af de børn og unge, der er henvist til at bruge store dele af deres tilværelse indenfor disse institutionelle rammer

Fremtidsteknologi, Kultur og Læreprocesser

Forskning med fokus på konvergensen mellem kultur, læreprocesser og fremkomsten af nye teknologier.

Social eksklusion og pædagogik i velfærdsstaten (SEP)

 

Hovedtemaet i forskningsprogrammet Social eksklusion og pædagogik i velfærdsstaten (SEP) er samspillet mellem sociale eksklusionsprocesser, menneskers hverdagsliv, pædagogiske institutioner og velfærdsstaten.

LISO - Learning, innovation and sustainability in organisations

Forskningsprogrammet Learning, innovation and sustainability in organisations (LISO) har fokus på at skabe ny viden om, hvordan man kan begribe og arbejde med sustainable læring, uddannelse og innovation i et virksomhedsperspektiv.

Småbørnsliv i dagtilbud

Forskningsprogrammet vil på tværs af videnskabelige perspektiver beskrive, forstå og forklare pædagogiske og uddannelsesmæssige forhold og aktiviteter knyttet til ”early childhood education and care”

Motivation Pædagogik og Ledelse

Forskningsprogrammet forsker i motivationsarbejde. Det er det arbejde, som man udfører for at fremkalde, fastholde og udvikle motivation, dvs. at få folk til at gøre noget af sig selv; at ville det, de skal. Motivationsarbejde er både ledelse og pædagogik.

Policy Futures

Forskningsprogrammet undersøger, hvilke særlige forhold der gør sig gældende inden for uddannelsespolitik, -styring og -forvaltning i en tid præget af politisk krise i Europa.