DPU

Aarhus Universitets segl

TIMSS 2011

Hovedresultater TIMSS 2011

 • Siden TIMSS-undersøgelsen i 1995 har danske elever forbedret deres kompetencer både inden for matematik og natur/teknik med et helt klassetrin. Den positive udvikling fortsætter fra TIMSS 2007 til TIMSS 2011.
 • Otte lande er signifikant bedre end Danmark i matematik og natur/teknik.
 • Danmark har flere elever på avanceret niveau i matematik og færre elever på et lavt kompetenceniveau i natur/teknik.
 • Der er flere danske elever, der ligger på det højeste niveau, og færre elever ligger på det laveste niveau inden for både matematik og natur/teknik.
 • Socioøkonomisk baggrund har væsentlig betydning for elevernes resultater.
 • Elever fra tosprogede hjem præsterer dårligere end elever fra rent dansksprogede hjem.
 • Der er ingen væsentlige forskelle mellem danske drenges og pigers resultater.
 • Der er ingen sammenhæng mellem elevernes resultater og skolestørrelse, klassestørrelse, og timetal.
 • De elever, der bliver undervist af lærere med linjefag, præsterer klart bedre end elever, der undervises af lærere uden linjefag i det underviste fag. Det gælder både i matematik og natur/teknik.
 • Blandt de nordiske lande klarer danske elever sig bedre end elever fra Norge og Sverige i matematik, men dårligere end de finske elever.
 • I natur/teknik er Danmarks resultater bedre end Norges og dårligere end Finlands. Vi ligger på niveau med Sverige.

Mere om TIMSS 2011

Resultaterne af den tidligere TIMSS-undersøgelse fra 2011 blev offentliggjort tirsdag 11. december 2012 kl. 10.

Bestil rapporten

Peter Allerup: 'Danske 4. klasseelever i TIMSS 2011 - En international og national undersøgelse af matematik og natur/teknik kompetence i 4. klasse' er udgivet af DPU, Aarhus Universitet.

(150 DKK plus porto og forsendelse: 65 DKK pr. eksemplar)

Rapporten kan desuden købes hos Danmarks Pædagogiske Bibliotek for 150 DKK. Kontakt Henrik Due Sjørslev, E: hds@dpu.dk , hvis du ønsker at købe rapporten.