DPU

Aarhus Universitets segl

Projekter

Aktuelle projekter

Sortér efter: Startdato | Slutdato | Titel

 1. Enhancing Quality in Family Day Care

  Fabio Dovigo & Grethe Kragh-Müller

  This peer learning project will explore partners’ examples of inspiring and effective policies and implementation in family day care (FDC) governance and management systems, workforce professionalisation and development, and recruitment and retention, to strengthen the provision of accessible, affordable, high-quality FDC
  This aim will be achieved through 3 LTTA (Learning, Teaching, Training Activities) and the development and dissemination of a final report and documentation detailing the learning arising.
  Project objectives:
  1. Identify and explore effective approaches to developing competent multi-level systems in FDC governance and quality management, enabling professionalisation and workforce development, and generating FDC recruitment and retention strategies, to strengthen FDC
  2. Share the learning with target groups and stakeholders responsible for multi-level policymaking and VET infrastructures, to influence policy objectives and actions
  3. Increase the capacity of partner organisations to advocate for effective policies and practices that enable high-quality FDC systems and services
  4. Explore further partnerships opportunities and ways to engage family day carers in EU cooperation and learning activities Learning Outcomes/Results
  •Project partners and target groups will demonstrate improved knowledge of effective policy options and instruments for FDC systems development, workforce professionalisation and development, and recruitment and retention due to participating in the LTTAs
  •Target groups and stakeholders will engage with their learning achieved through LTTA and final project output dissemination
  •Project partners will demonstrate an increased capacity to articulate and advocate for policies and implementation that strengthen the provision of accessible, affordable, high-quality FDC
  •Project partners will be more open and committed to transnational EU cooperation and exchange and would consider engaging in a further EU project that includes family day carers.
  This project links with the Erasmus + Programme priorities as in the partner countries socially and economically disadvantaged families, and children with special needs, are great users of FDC, in the Irish case, more than centre-based services. Yet there remain challenges in all 3 partner countries to supporting the workforce in FDC to meet the rights and needs of vulnerable children and families and progress inclusion and understand diversity. The workforce can lack the competence in inclusive pedagogy due to non-participation in relevant CPD.
  Family day carers, largely female, have poor pay and conditions: Professionalisation is crucial.
  While countries like Denmark have plans and management systems in place to pursue inclusive practice, and support access for a diverse population of children and families, strategies and guidelines from municipalities remain inadequate to accommodate children and families from non-standard backgrounds - exclusion is widespread.Beskrivelse

  01/09-202201/03-2024

 2. Tidlig indsats - udvikling af gode trivsels-og udviklingsbetingelser for børn de første 1000 dage.

  Grethe Kragh-Müller, Fabio Dovigo, Sebastian Damkjær Ohlsen & Mette-Ann Bjørn Jensen

  i projektet arbejdes med hvordan en tværfaglig indsats (familie, vuggestue og sundhedsplejerske kan arbejde med at udvikle gode trivsels- og udviklingsbetingelser for børn i udsatte positionerBeskrivelse

  01/09-202102/09-2024

 3. Tværfaglig indsats i forhold til børn og familie i udsatte positioner - Interdisciplinary efforts in relation to children and families in vulnerable positions - the first 1000 days.

  Fabio Dovigo, Grethe Kragh-Müller, Kirsten Elisa Petersen & Sebastian Damkjær Ohlsen

  Børn i Danmark har fra begyndelsen af livet ikke de samme muligheder for trivsel, læring og udvikling. Projektets formål er derfor at understøtte børns udviklingsbetingelser i de første 1000 dage, i et tværprofessionelt perspektiv på tværs af familie, sundhedsplejerske og pædagoger i daginstitution. Dertil er målet at generere forskningsbaseret viden, der konkret kan anvendes af pædagoger og andre faggruppers i arbejdet med børn og familier i udsatte positioner.

  Children in Denmark from the beginning of life do not have the same opportunities for well-being, learning and development. The purpose of the project is to support children's developmental conditions in the first 1000 days, in a cross-professional perspective across family, healthcare and daycare. In addition, the project will generate research-based knowledge that can be used by educators and other professional groups working with children and families in vulnerable positions.Beskrivelse

  01/09-202101/09-2023

 4. Forskningsprojekt: Pædagogisk Kvalitet i Dagplejen

  Bente Jensen, Roderick Peter Walker & Lone Amdi Boisen

  Projektet Pædagogisk Kvalitet i Dagplejen (PKD) undersøger:
  Hvordan kan styrket pædagogisk kvalitet i dagplejen (PKD) med fokus på nære sociale relationer og udviklende interaktioner mellem barn og dagplejer styrke børns sociale og emotionelle udvikling og sprog? Beskrivelse

  29/06-201831/12-2022

 5. Science and sustainability in preschool

  Stig Broström & Thorleif Frøkjær

  Science and sustainability in preschool
  • Stig Broström
  • Thorleif Frøkjær

  Goal
  The aim is to construct educational principles which can support young children's science and sustainablity experiments in preschool
  Edit
  Hypothesis
  Through active collaboration with preschool teachers together we explore children's science and sustainability activities in order to construct some educational principles
  Beskrivelse

  01/05-201804/10-2022

 6. Pædagogisk kvalitet i dagtilbud med fokus på nære sociale relationer og interaktioner mellem barn og voksen

  Bente Jensen

  Donationen fra TrygFonden går til at undersøge, hvordan et nyt projekt om Pædagogisk kvalitet i dagtilbud med fokus på nære sociale relationer og interaktioner mellem barn og voksen kan øge børns livschancer. Specifikt vil projektet undersøge effekten af den Vygotsky inspirerede tilgang: Abecedarian for nul- til treårige i vuggestue og dagpleje med henblik på at forbedre børnenes sociale, emotionelle trivsel og sproglige udvikling. Projektet understøtter derved arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan. Nobelprismodtager James Heckman har påvist en samfundsøkonomisk gevinst ved at investere i en stimulerende barndom til alle børn, og i forbindelse med projektet skal der laves en cost-benefit-analyse af indsatsen, der forventes at give argumenter for at forankre metoden. Desuden skal et ph.d.-studie kaste lys over, hvad der sker i implementering af indsatsen. 90 pct. af danske et- til treårige er i dagtilbud.


  Beskrivelse

  01/04-201804/10-2022

Afsluttede projekter