DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Projekter

Aktuelle projekter

Sortér efter: Startdato | Slutdato | Titel

 1. Tværfaglig indsats i forhold til børn og familie i udsatte positioner - Interdisciplinary efforts in relation to children and families in vulnerable positions - the first 1000 days.

  Fabio Dovigo, Grethe Kragh-Müller, Kirsten Elisa Petersen & Sebastian Damkjær Ohlsen

  Børn i Danmark har fra begyndelsen af livet ikke de samme muligheder for trivsel, læring og udvikling. Projektets formål er derfor at understøtte børns udviklingsbetingelser i de første 1000 dage, i et tværprofessionelt perspektiv på tværs af familie, sundhedsplejerske og pædagoger i daginstitution. Dertil er målet at generere forskningsbaseret viden, der konkret kan anvendes af pædagoger og andre faggruppers i arbejdet med børn og familier i udsatte positioner.

  Children in Denmark from the beginning of life do not have the same opportunities for well-being, learning and development. The purpose of the project is to support children's developmental conditions in the first 1000 days, in a cross-professional perspective across family, healthcare and daycare. In addition, the project will generate research-based knowledge that can be used by educators and other professional groups working with children and families in vulnerable positions.Beskrivelse

  01/09-202101/09-2023

 2. Forskningsprojekt: Pædagogisk Kvalitet i Dagplejen

  Bente Jensen, Roderick Peter Walker & Lone Amdi Boisen

  Projektet Pædagogisk Kvalitet i Dagplejen (PKD) undersøger:
  Hvordan kan styrket pædagogisk kvalitet i dagplejen (PKD) med fokus på nære sociale relationer og udviklende interaktioner mellem barn og dagplejer styrke børns sociale og emotionelle udvikling og sprog? Beskrivelse

  29/06-201831/12-2022

 3. Science and sustainability in preschool

  Stig Broström & Thorleif Frøkjær

  Science and sustainability in preschool
  • Stig Broström
  • Thorleif Frøkjær

  Goal
  The aim is to construct educational principles which can support young children's science and sustainablity experiments in preschool
  Edit
  Hypothesis
  Through active collaboration with preschool teachers together we explore children's science and sustainability activities in order to construct some educational principles
  Beskrivelse

  01/05-201809/08-2022

 4. Pædagogisk kvalitet i dagtilbud med fokus på nære sociale relationer og interaktioner mellem barn og voksen

  Bente Jensen

  Donationen fra TrygFonden går til at undersøge, hvordan et nyt projekt om Pædagogisk kvalitet i dagtilbud med fokus på nære sociale relationer og interaktioner mellem barn og voksen kan øge børns livschancer. Specifikt vil projektet undersøge effekten af den Vygotsky inspirerede tilgang: Abecedarian for nul- til treårige i vuggestue og dagpleje med henblik på at forbedre børnenes sociale, emotionelle trivsel og sproglige udvikling. Projektet understøtter derved arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan. Nobelprismodtager James Heckman har påvist en samfundsøkonomisk gevinst ved at investere i en stimulerende barndom til alle børn, og i forbindelse med projektet skal der laves en cost-benefit-analyse af indsatsen, der forventes at give argumenter for at forankre metoden. Desuden skal et ph.d.-studie kaste lys over, hvad der sker i implementering af indsatsen. 90 pct. af danske et- til treårige er i dagtilbud.


  Beskrivelse

  01/04-201809/08-2022

Afsluttede projekter