DPU

Aarhus Universitets segl

Småbørnsliv i dagtilbud


Om programmet


I forskningsprogrammet om småbørn er vi eksperter på 0-6 årige børns hverdagsliv og udvikling i dagtilbud. Vi forsker i pædagogiske miljøer med henblik på at afdække, undersøge og videreudvikle praksis, for at forbedre de fysiske, sociale og relationelle betingelser for deltagelse, trivsel, læring, udvikling og dannelse blandt børnene.


Kontakt