DPU

Aarhus Universitets segl

Profil

Baggrunden for forskningsprogrammet ’Learning, Innovation and Sustainability in Organisations’ (LISO, arbejdstitel) er, at massive politiske, økonomiske, sociale, kulturelle, teknologiske og psykologiske forandringer udfordrer vores viden om, hvordan læring, uddannelse og innovation i og mellem virksomheder kan begribes og håndteres i praksis. EU (2015-2020 plan) og offentlige og private interessenter understreger vigtigheden af at møde disse forandringer med markante investeringer i forskning og udvikling, som kan skabe ny viden om og bedre metoder til, hvordan organisationer opbygger, tilegner, deler og anvender viden, kompetencer, praksisser og erfaringer.

Formålet for forskningsprogrammet LISO er at imødegå disse udfordringer ved at udvikle den eksisterende viden om, hvordan vi skal forstå bæredygtig læring, uddannelse og innovation i et virksomhedsperspektiv. LISO tager teoretisk afsæt i de overlappende videnfelter: a) organisationsforskningen herunder organisatorisk læring og innovation; b) uddannelsesforskningen herunder arbejdspladslæring og voksnes læring og uddannelse. Forskningsprogrammet LIS0 vil arbejde med at udvikle ny viden og metoder i tæt samarbejde med virksomheder og andre interessenter gennem forskning, netværk, virksomhed-universitetssamarbejder, projekter og rådgivning.

Forskningsprogrammet LISO vil således arbejde ud fra en fælles interesse, der har til hensigt at skabe empirisk og teoretisk viden om, hvordan vi skal begribe virksomheders lærings-, uddannelses- og innovationsprocesser og resultater inspireret af et begreb om ’bæredygtighed’. LISO vil i forlængelse af denne tematik arbejde ud fra det overordnede forskningsspørgsmål: Hvordan kan man identificere og arbejde med bæredygtig læring, uddannelse og innovation i et virksomhedsperspektiv?