DPU

Aarhus Universitets segl

Facilitering af videnprocesser

Vi udvikler og forsker i nye metoder til læring og videndeling mellem mennesker -- på konferencer og møder, i netværk og i organisationer generelt. Et vigtigt redskab er facilitering, den kunst at hjælpe en gruppe opnå det, den gerne vil, ved at styre processen stramt og venligt.

Forsknings- og udviklingsprojekter

 • Facilitering af studiemiljø: Gennem facilitering af læringsprocesser i studiegrupper søgtes DPUs studiemiljø forbedret (afsluttet).
 • Bedre møder i folkeskolen: Lærere og ledere tilbydes træning i effektive og engagerende team-, udvalgs- og PR-møder (aktuel).
 • Møder der skaber værdi og mening: Et projekt med Videnskabsministeriet, Københavns Kommune og Vestjysk Bank. 100 ledere trænedes i mødefacilitering (afsluttet).
 • Konferencer som dramaturgiske læringsrum: Nicoline Jacoby Hansens ph.d.-projekt i samarbejde med en fire konferencearrangører (afsluttet).
 • Det lærende møde: 17 teknikker til øget læring og deltagerinvolvering blev testet på 30 konferencer (afsluttet).
 • Mere effektive møder: Et samarbejde med Nokia, Novozymes, Elsam, BRFkredit og Jyske Bank (afsluttet).

Her er input til facilitering og møder, hvis...

 • du arrangerer en konference, og deltagerne skal være mere aktive.
 • du vil gerne stramme op på møderne i din organisation eller på din skole.
 • jeres netværk skal køre bedre.
 • du vil gerne gøre noget ved videndelingen på jeres arbejdsplads.
 • du vil gerne lære at facilitere.
 • du har brug for et 1-2 timers indspark til et arrangement.
 • du arbejder professionelt med disse ting og vil gerne videndele med os.

Boblere: Andre interesser og projektideer

Læs mere

 • Kortere tekster om møder, konferencer, facilitering m.v., bl.a. aktivitetsbeskrivelser, workshopprogrammer, PP-præsentationer, klummer, pressemeddelelser, projektbeskrivelser og andre oversigter.
 • Ib Ravns blog om "Facilitering, procestænkning, livsmening og transformativ samfundsforskningsmetode"
 • Se desuden under "Publikationer" på hver af de nedennævntes personlige sider.

Vi er