DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Pædagogisk Psykologisk Praksis

Om forskningsenheden

Forskningsenheden samler forskere på DPU, Aarhus Universitet med interesse for Pædagogisk Psykologisk Praksis.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) har gennem de senere år undergået store forandringer og organiseres aktuelt meget forskelligt rundt om i landet. De aktuelle udfordringer knytter sig til for eksempel at kende hverdagen i skoler og daginstitutioner, at have viden om organisatoriske dynamikker og samspil mellem individuelle og sociale udviklingsprocesser. PPR skal på en gang arbejde praksisnært i klasserummene og blandt børnegrupperne, fungere som sparringspartnere for professionelle i feltet, facilitere tværfagligt samarbejde og understøtte individuelle og organisatoriske udviklingsprocesser. Det stiller krav om fleksible praksisformer og om forskning, der stiller de relevante spørgsmål.

Vi arbejder blandt andet med følgende temaer:

  • Børnefællesskaber og omsorg i daginstitutioner og skoler
  • Børns hverdagsliv på tværs af institution/skole og forældresamarbejde
  • Tværprofessionelt samarbejde mellem skole, PPR og Psykiatri
  • Udskoling, brobygning og særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)
  • Faglighed, professionel identitet og relationer til samarbejdspartnere i dagtilbud og skole
  • Forebyggende arbejde i dagtilbud
  • Inklusion og socialt udsathed

Enheden arbejder ud fra forskellige teoretiske og metodiske vinkler, men med en fælles optagethed af pædagogisk psykologiske praksisformer. Vi fokuserer på, hvordan forskellige tilgange, organiserings- og samarbejdsformer i PPR har betydning for børn, forældre, psykologer og andre professionelle samarbejdspartnere som pædagoger og lærere, samt hvordan der skabes udviklingsmuligheder i praksis.

Formålet med forskningsenheden er skabe et forum på tværs af fagområder med mulighed for fælles dialog om igangværende projekter, forskningsresultater og deres relevans for PPR-feltet, samt udvikling af nye forskningstiltag og samarbejde med praksis.