DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nærvær, opmærksomhed og deltagelse

Om forskningsenheden

Forskningsenheden MAPE (fra det engelske navn på enheden: Mindful Awareness and Participation in Education ) har som formål at samle og udvikle forskning og viden om nærvær, opmærksomhed og deltagelse i pædagogiske og uddannelsesmæssige sammenhænge. Enheden dækker mange interesseområder, herunder undersøgelser og udvikling af bl.a. kontemplative praksisser som meditation, yoga, mindfulness, massage, æstetiske udtryk, sanselig fordybelse, og pædagogisk refleksivitet.

Grundlaget for forskningsenheden er forskning, der viser at børns og unges muligheder for læring og udvikling i institutioner og skoler er tæt forbundet med pædagogers og læreres relationelle kompetencer, samt at børn er meget sensitive overfor og påvirket af voksnes sindstilstand og forholdemåde.

Der er f.eks. fundet nære sammenhænge mellem pædagogers og læreres måder at forholde sig til relationelle udfordringer i samspillet med børn, og både børns og voksnes trivsel og deltagelse. Forskning viser også at læreres øgede bevidsthed om egen opmærksomhed, tanker, handlemåder, følelser og stemninger giver dem en bedre og mere varieret håndtering af skolehverdagens udfordringer, herunder stress- og konfliktsituationer. Det er også dokumenteret, at lærere der er nærværende, får styrker deres involvering i samspillet og evnen til at handle reflekteret i mødet med børnene.

Store dele af den internationale forskning på område er koncentreret om at undersøge en nærværende opmærksomhed (mindfulness) med udgangspunkt i individorienterede tilgange og programmer som fx MBSR og xx. Denne forskning har givet vigtig viden om hvordan den enkelte pædagog og lærer gennem kontemplativ øvelse kan udvikle sin nærværende opmærksomhed.

Til gengæld mangler der viden om hvordan en nærværende opmærksomhed og forholdemåde kan indgå i situeret praksis i danske dagtilbud og uddannelser. Både i den internationale og i den danske forskning mangler der viden om, hvordan den professionelles forholdemåde, institutioners og skolers praksiskulturer og arbejdsbetingelser har betydning for børns og professionelles muligheder for nærværende opmærksomhed.  

Forskningsenheden diskuterer og udvikler teori, begreber og forståelser af nærværende opmærksomhed, kontemplative praksisser, relationskompetence, deltagelse og læring – i forhold til praksis i dagtilbud, skole og læreruddannelser. Den teoretiske og empiriske forskning bidrager med viden inden for pædagogisk psykologi på et område, der trods dets centrale betydning i alle former for pædagogiske samspil hidtil er stærkt underbelyst.

MAPE tog i 2015 initiativ til Netværk om Nærvær og Opmærksomhed i Pædagogik og Uddannelse (NNOPU), som har tilknyttet 40 danske og nordiske forskere og praktikere, der arbejder med og undersøger praksisformer med fokus på nærvær og opmærksomhed i pædagogik og uddannelse. NNOPU mødes tre gange om året, hvor aktuel viden fra forskning og praksis præsenteres og diskuteres med henblik på at udvikle nye forsknings- og praksisudviklende projekter.

MAPE indgår desuden i Nordisk Nettverk for Relasjonell Pedagogik, som er et nordisk forskernetværk bestående af 50 forskere.

Deltagere

Navn Jobtitel E-mail Telefon Bygning
Laursen, Per Fibæk Professor pefi@edu.au.dk +4521702695 D, 116
Nielsen, Anne Maj Lektor amn@edu.au.dk +4593508070 D, 214
Petersen, Freja Filine Ph.d.-studerende frfp@edu.au.dk
Svinth, Lone Lektor losv@edu.au.dk +4593508394 D, 235

Øvrige deltagere

  • Christian Gaden Jensen, post doc, KU
  • Marie Kolmos, ph.d.-studerende, RUC