DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Om KULT

KULT, Konsortiet for forskning i Ungdomsliv, Læreprocesser og Transition, er et tværfagligt forum for forskning i unge, ungdom og ungdomsliv på DPU. KULT danner ramme for forskere ved instituttet, der på forskellig vis beskæftiger sig med unge, ungdomslivet og ungdomsindsatser i deres arbejde. KULT møder fire gange om året og er et åbent forum for ungdomsforskning på instituttet.

Et gennemgående fællestræk, ved den forskning der repræsenteres i KULT, er, at den ser unge og ungelivet i et samfundsmæssigt perspektiv med fokus på unges tilblivelses- og transitionsprocesser og på de ungdomskulturelle, institutionelle og pædagogiske fællesskabsformer unge møder og indgår i.

Forskningen orienterer sig mod unge i bred forstand, hvilket vil sige alle faser af ungdomslivet gående fra de tidlige teenageår til de mere 'voksne unge'. Grænserne mellem de forskellige faser og overgange er imidlertid stadig mere flydende og kulturelt bestemt, hvilket vanskeliggør en definitiv afgrænsning. Omvendt er denne vanskelighed et centralt fokus for afsøgning af unges transitions- og tilblivelsesprocesser i det moderne samfund.

Forskningen er bredt berammet og omfatter hele ungdomslivet i og på tværs af dets forskellige arenaer – skole, uddannelse, arbejdsmarked, fritidsliv, venneliv og familieliv og samspillene mellem unges integration og deltagelse i disse. Forskningen behandler forskellige problematikker knyttet til unges deltagelse, integration, eksklusion og transition i og på de forskellige arenaer ligesom forskerne arbejder med såvel kvalitative som kvantitative metoder i deres konkrete forskningsprojekter.