DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Eksistensfænomenologiske perspektiver på pædagogisk psykologi

Om forskningsenheden

Forskningsenheden belyser pædagogisk-psykologiske problemstillinger (lærings-, udviklings- og tilblivelsesforståelser) gennem en eksistens-fænomenologisk tilgang til personen og ønsker genem denne tilgang at supplere allerede eksisterende modeller for læring og udvikling inden for især

  • kulturpsykologi
  • kulturhistorisk psykologi
  • psykoanalyse
  • narrativ teori

Den eksistentielle og fænomenologiske tilgang til personen tager udgangspunkt i individets førstepersonsperspektiv som kropsligt forankret i en fælles kulturel verden. Den afsøger implikationerne af den levede erfaring fra førstepersonsperspektivet, intentionaliteten og det kropslige som organiserende princip for erfaring, etc.

Tilgangen er primært udviklet indenfor filosofien og er hidtil kun i begrænset omfang trukket ind i psykologien - indenfor den pædagogiske psykologi og udviklingspsykologien.

Enheden søger at bestemme og udvide personbegrebet inden for denne optik med henblik på at udvikle nye ideer og begreber for praktiske interventioner i uddannelses- og udviklingssammenhænge:

  • daginstitutionspædagogik
  • terapi
  • socialt arbejde
  • undervisningspraksis

Overordnet er forskningsenhedens arbejde et forsøg på at etablere en eksistentielt informeret personperspektiveret tilgang til børn, unge og voksne i pædagogisk-psykologiske praksisser.

Enheden arbejder med teoretisk integration og diskussion af indsigter fra eksistentiel fænomenologi i deltagernes individuelle forskningsarbejde. Deltagerne arbejder med forskellige teoretiske traditioner og empiriske forskningsfelter, og målet er at skærpe disse ved samtænkning med, kontrastering til og videreudvikling af eksistensfænomenologisk teori.